Kontrakty opcyjne na kryptowaluty Bitcoin i Ethereum

Kontrakty opcyjne są bezpieczniejszym instrumentem niż zwykłe kontrakty terminowe z dźwignią, które nie są odporne na nagłe wahania kursu. Opcje pozwalają na zabezpieczenie się przed spadkiem lub wzrostem kursu kryptowaluty, ale ma to swoją cenę jak w przypadku zwykłych ubezpieczeń.

Kontrakty opcyjne na kryptowaluty Bitcoin i Ethereum
Photo by Nicholas Cappello / Unsplash

Do niedawna rynek opcji był w sferze marzeń dla rynku Bitcoin, czy Ethereum. Doświadczeni uczestnicy rynku chcący zabezpieczać swoje pozycje w bitcoinach mogli jedynie liczyć na użycie kontraktów z dźwignią, jednak te cechują się ogromnym ryzykiem dużej zmienności kursu i likwidacją pozycji. Na rynku opcji wręcz kupujemy zmienność, a na rynku kryptowalut utarło się, że zmienność jest ogromna.  

Przechodząc do konkretów, aktualnie mamy dostępne cztery platformy handlu opcjami, z której największą płynnością cechuje się Deribit. Ważną cechą platformy jest to, że drugą stroną rynku są inni inwestorzy, a nie platforma jak w przypadku Bitmex.

Amerykańska platforma LedgerX niestety wymaga żmudnego KYC.

Ostatnią ciekawą propozycją jest giełda lnmarkets, na której mamy dostępne oprócz zwykłych kontraktów terminowych, opcje 24 godzinne. Unikalną cechą lnmarkets jest możliwość wpłat i wypłat za pomocą Lightning Network bitcoina.

Crypto Futures and Options Exchange - Deribit
World’s biggest Bitcoin and Ethereum Options Exchange and the most advanced crypto derivatives trading platform with up to 50x leverage on Crypto Futures and Perps.

Dlaczego warto handlować kontraktami opcyjnymi

Opcje pozwalają na uzyskanie bezpiecznej dźwigni long lub short na BTC i ETH. Opcje PUT pozwalają zarabiać na spadku cen kryptowalut i zabezpieczaniu Twoich zakupów na rynku spot. Opcje, których poziom wykonania znacząco odbiega na aktualnego kursu potrafią kosztować grosze i w przypadku wysokiej zmienności zapewnić nieproporcjonalne zyski przy tak zmiennym aktywie jak bitcoin.

Zaletą opcji w stosunku do zwykłych kontraktów terminowych jest brak ryzyka upłynnienia pozycji w sytuacji nagłych zmian cen, które powodowałyby wezwanie do uzupełnienia zabezpieczenia pozycji na dźwigni. Oczywiście w przypadku gdy to my jesteśmy sprzedawcą kontraktu opcyjnego nasza pozycja może być w takich sytuacjach upłynniona.

Dla kupujących opcje ryzyko ograniczone jest jedynie do kosztu zakupu opcji (tzw. premii), która zazwyczaj jest niewielkim procentem aktualnej ceny bitcoina. Dla sprzedawców opcji poziom ryzyka jest teoretycznie nieograniczony. Dlatego dla amatorów rynku opcji odradza się na początku bycie po stronie sprzedawcy opcji.

Kontrakty opcyjne na bitcoina mogą być używane do zakupu i sprzedaży zmienności bez konieczności zajmowania bezpośredniej pozycji.

Gdzie dowiedzieć się więcej na temat działania opcji na kryptowalutach

Deribit przygotował świetny kurs wprowadzający w mechanikę działania opcji. Każdy początkujący inwestor powinien zapoznać się z poniższym kursem. Nie zawiera on niestety jeszcze sekcji dotyczących złożonych strategii opcyjnych, ale jest świetnym wstępem do rynku opcji na kryptowalutach, który jednak różni się od tradycyjnego rynku opcji ze względu na to, że opcje na bitcoinach rozliczane są w aktywie bazowym, czyli też w bitcoinach.

Options Course - Learn and understand how to trade Crypto Options
Learn and understand how to trade Crypto Options in our free Options Course.

Strategie opcyjne można znaleźć natomiast na YouTube. W tym zakresie można polecić kanał https://www.youtube.com/c/OptionAlpha

Przydatne narzędzia do analizy rynku opcji i ich rentowności

Chyba najlepsze narzędzie do wizualizacji naszej strategii opcyjne oferuje sam Deribit.

Position Builder | Deribit
Web site created using create-react-app
To narzędzie pozwala zbudowana i strategię opcyjną i zwizualizować potencjalne zachowanie pakietu opcji w czasie w zależności od ceny. Aby z niego skorzystać wymagane posiadania konta na Deribit
Deribit Tools - Deribit
Options Discovery and Calculators helps you trade options easier.
Przydatne narzędzie do szybkiego wyboru opcji w zależności od naszego apetytu na ryzyko
Anti-Liquidation Tool and Position Size Calculator For BitMEX
Anti-Liquidation Tool and Position Size Calculator For BitMEX
Kalkulator rentowności opcji, pomaga określić czy cena opcji na rynku jest na sensownym poziomie
skewAnalytics.
Leading Real-Time Data Analytics for Bitcoin and Ether Derivatives: Spot, Futures and Options.
Dane statystyczne rynku opcji na bitcoinie. Najbardziej interesujący nas wykres to Open interest do oceny aktualnej płynności i IV vs RV ratio do oceny, czy cena opcji aktualnie nie zakłada zbyt dużej zmienności w stosunku do rzeczywistej zmienności