Uwagi Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej w sprawie kryptowalut

Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis złożył sprawozdanie z dyskusji przy okrągłym stole z udziałem najważniejszych władz, przedstawicieli branży i ekspertów, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i poglądami na temat kryptowalut.

Uwagi Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej w sprawie kryptowalut

Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis złożył sprawozdanie z dyskusji przy okrągłym stole z udziałem najważniejszych władz, przedstawicieli branży i ekspertów, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i poglądami na temat kryptowalut.

Celem obrad tego okrągłego stołu było przede wszystkim uwzględnienie przyszłego planu działania w sprawie FinTech oraz stanowiska UE w sprawie ewentualnej dyskusji na szczeblu G20. Jak wiadomo, istnieje już wspólny list francusko-niemiecki w tej kwestii – komentuje Dombrovskis. Rynki krypto-aktywów są globalne, a transakcje na całym świecie zawierane są między inwestorami, konsumentami i pośrednikami.

„Sama Europa stanowi jedynie niewielki udział w globalnym handlu kryptowalutami, dlatego musimy współpracować z naszymi partnerami w G20 i międzynarodowych organizacjach ustanawiających standardy”.

Okrągły stół skupiał się na trzech głównych tematach:

• implikacje kryptowalut dla rynków finansowych,
• ryzyka i możliwości związane z ich wykorzystaniem,
• niedawny rozwój ICO (Initial Coin Offering).

Podczas obrad okrągłego stołu wysunięto poniższe wnioski:

Po pierwsze, technologia blockchain jest bardzo obiecująca dla rynków finansowych. Aby zachować konkurencyjność, Europa musi przyjąć tę innowację.

Po drugie, kryptowaluty, które nie są walutami w tradycyjnym znaczeniu i których wartość nie jest gwarantowana, stały się przedmiotem znacznych spekulacji. To naraża konsumentów i inwestorów na istotne ryzyko, w tym ryzyko utraty inwestycji.

Właśnie dlatego trzeci wniosek jest taki, że ostrzeżenia o ryzykach dla konsumentów i inwestorów są ważne: muszą być jasne, częste i we wszystkich jurysdykcjach.

Po czwarte, ICO okazały się sposobem dla innowacyjnych firm w tej dziedzinie na pozyskanie znacznych kwot finansowania. Jest to okazja, ale istnieją również problemy, które narażają inwestorów na znaczne ryzyko, takie jak brak przejrzystości w odniesieniu do tożsamości emitentów i podstawowych planów biznesowych.

Po piąte, należy dodatkowo oszacować, w jakich okolicznościach kryptowaluty i powiązane usługi są objęte obowiązującymi przepisami. To zależy w dużej mierze od faktów i okoliczności dotyczących konkretnych krypto-tokenów.

W oparciu o ocenę ryzyka i szans oraz adekwatność istniejących ram regulacyjnych dla tych instrumentów, Komisja ustali, czy wymagane są działania regulacyjne na poziomie UE.

Wreszcie, krypto-aktywa stanowią ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem nielegalnej działalności. Dlatego Komisja zaproponowała, aby wirtualne giełdy kryptowalutowe i dostawcy portfeli podlegali dyrektywie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Współustawodawcy osiągnęli porozumienie w grudniu i zapraszają państwa członkowskie do przygotowania się na szybką transpozycję tego prawodawstwa.

Podsumowując, Komisja będzie nadal monitorować te rynki wspólnie z innymi zainteresowanymi stronami, na poziomie UE i międzynarodowym, w tym w G20.

„Jesteśmy gotowi podjąć działania oparte na ocenie ryzyka i szans”.

Po zbliżających się międzynarodowych dyskusjach zadecydujemy, jak kontynuować dzisiejszy okrągły stół – dodał na koniec Dombrovskis.

źródło: europa.eu