Szwajcaria oficjalnie rozważa wprowadzenie „e-franka”

Reuters podał, że Szwajcaria formalnie rozważa możliwość wprowadzenia kryptowaluty wspieranej przez państwo. Jej rząd poprosił ustawodawców o zlecenie badania na temat zalet i wad szwajcarskiego "e-franka".

Szwajcaria oficjalnie rozważa wprowadzenie „e-franka”

Reuters podał, że Szwajcaria formalnie rozważa możliwość wprowadzenia kryptowaluty wspieranej przez państwo. Jej rząd poprosił ustawodawców o zlecenie badania na temat zalet i wad szwajcarskiego "e-franka".

Szwajcarska Rada Związkowa wyjaśniła, dlaczego poprosiła o formalne zbadanie kryptowaluty wspieranej przez państwo. "Rada Federalna zdaje sobie sprawę z największych wyzwań, zarówno prawnych, jak i monetarnych, którym towarzyszyłoby korzystanie z e-franków. Wnosi o przyjęcie wniosku w celu zbadania ryzyka i szans związanych z e-frankiem oraz wyjaśnienia prawnych, gospodarczych i finansowych aspektów e-franka".

Wydaje się, że to całkiem spory zwrot dla Szwajcarii. Zaledwie nieco ponad miesiąc temu jej bank centralny wypowiadał się na temat immanentnej niestabilności krypto. "Cyfrowe pieniądze banku centralnego dla ogółu społeczeństwa nie są konieczne, aby zapewnić sprawny system dla bezgotówkowych płatności detalicznych. Nie przyniosłoby to prawie żadnych korzyści, ale spowodowałoby nieobliczalne ryzyko związane ze stabilnością finansową " – ostrzegła Andréa Maechler z narodowego banku.

Niemniej jednak kolejny krok w tym procesie angażuje niższą izbę parlamentu. Ona ostatecznie zdecyduje, czy wniosek zostanie przesunięty do przodu. Większość krajów rozważających otwarcie tę ideę poszukiwała krypto wspieranej przez państwo jako środka do obejścia sankcji gospodarczych lub jako sposobu na złagodzenie wewnętrznego entuzjazmu dla waluty znajdującej się poza kontrolą rządu. Sankcje nie stanowią problemu dla Szwajcarii, a rząd jest raczej dość otwarty na krypto-rewolucję.

Szwecja podjęła podobne kroki do Szwajcarii. Riksbank wydaje się prowadzić jawny proces promowania społeczeństwa całkowicie bezgotówkowego, a Szwedzi wydają się chętnie za tym podążać. Naturalna ewolucja tego pomysłu i utrzymanie obywateli pod czujnym okiem opiekunów rządu - krypto wspierane przez państwo może być po prostu odpowiedzią na to.

Szwajcarskie krypto w żadnym wypadku nie zostało jeszcze przesądzone. Choć wpływowi politycy, tacy jak Cédric Wermuth, wiceprezes Partii Socjaldemokratycznej, zachęcali do badania, to pomysł ten napotyka przeszkody prawne. Jak zauważa Reuters, "W Szwajcarii, jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, badanie zostanie opracowane przez szwajcarskie ministerstwo finansów. Nie podano terminu, w którym zostanie opublikowane, jeżeli zostanie wydana zgoda".

źródło: bitcoin.com