BIS: krypto może zagrozić bankom

Ile banków centralnych faktycznie rozważa własną wersję kryptowaluty, jest niejasne, a Rosja i Wenezuela są najbardziej niesławnymi przykładami.

BIS: krypto może zagrozić bankom

Ile banków centralnych faktycznie rozważa własną wersję kryptowaluty, jest niejasne, a Rosja i Wenezuela są najbardziej niesławnymi przykładami. Być może odwracając uwagę od bardziej ugruntowanych gospodarek, Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), światowy bank centralny dla bankierów centralnych sugeruje, że wspierana przez państwo kryptografia może destabilizować depozyty klientów banków komercyjnych, negatywnie wpływając na "efektywność pośrednictwa finansowego".

Banki centralne ostrzegały przed wspieranym przez państwo krypto

Przewodniczący dwóch grup roboczych BIS, Klaus Löber (Europejski Bank Centralny) i Aerdt Houben (bank holenderski) przedłożyli „Central Bank Digital Currencies”, 34-stronicowy dokument, który ma stanowić "wysokiego szczebla przegląd implikacji dla płatności, polityki pieniężnej i stabilności finansowej. Analiza komitetów odzwierciedla początkowe myślenie w tym szybko rozwijającym się obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszych dyskusji i badań. Podkreśla również, że wydanie CBDC wymaga starannego rozważenia".

BIS szczególnie głośno wypowiedział się na temat krypto, tak jak w ubiegłym miesiącu dyrektor generalny podkreślił, "choć być może był to alternatywny system płatności bez zaangażowania rządu, stał się kombinacją bańki, schematu Ponziego i katastrofy ekologicznej".

Raport wskazuje na to, że kryptowaluta jest coraz ważniejszym tematem konwersacji, a niektóre banki centralne rozważają konkurencyjne alternatywy jako odpowiedź. Podczas gdy w zeszłym miesiącu komentarze BIS odrzuciły krypto, niniejszy raport nie stanowi bezpośredniego potępienia monety wspieranej przez państwo. Artykuł "stwierdza, że hurtowe CBDC mogą być użyteczne dla płatności, ale potrzeba więcej pracy, aby ocenić pełny potencjał. Chociaż CBDC nie zmieniłoby podstawowej mechaniki realizacji polityki pieniężnej, to może mieć wpływ na transmisję".

Sprzedaż hurtowa jest korzystniejsza dla banków centralnych

"Wiele form CBDC jest możliwych", podkreśla raport, "z różnymi implikacjami dla systemów płatności, transmisji polityki pieniężnej, a także struktury i stabilności systemu finansowego. W niniejszym raporcie analizowane są dwa główne warianty CBDC: hurtowy i ogólnego przeznaczenia. Wariant hurtowy ograniczyłby dostęp do wcześniej zdefiniowanej grupy użytkowników, podczas gdy ten ogólnego przeznaczenia byłby szeroko dostępny".

Natomiast "Ogólnodostępne CBDC może mieć szerokie implikacje dla banków i systemu finansowego. Oparcie się banków komercyjnych na depozytach klientów może stać się mniej stabilne, ponieważ depozyty mogłyby łatwiej uciekać do banku centralnego w warunkach stresu. Poza konsekwencjami dla stabilności finansowej, należy dokładnie przeanalizować wpływ na efektywność pośrednictwa finansowego" – napisali autorzy.

Aby wzmocnić punkt hurtowy, raport nadal utrzymuje, że "Hurtowe CBDC, w połączeniu z wykorzystaniem technologii rejestrów rozproszonych, może poprawić efektywność rozliczeń dla transakcji obejmujących papiery wartościowe i instrumenty pochodne. Obecnie proponowane wdrożenia płatności hurtowych - zaprojektowane w celu spełnienia wymagań obecnego systemu bankowego dotyczących przepustowości, wydajności i niezawodności – wyglądają zasadniczo podobnie do istniejących infrastruktur i nie są wyraźnie lepsze od istniejących. Podczas gdy przyszłe dowody mogą opierać się na różnych projektach systemów, konieczne będzie więcej eksperymentów i doświadczeń, zanim banki centralne będą mogły z pożytkiem i bezpiecznie wdrażać nowe technologie wspierające wariant hurtowej CBDC".

źródło: darkwebguide.net