Opłaty transakcyjne w sieci Bitcoin są najniższe w historii

Opłaty za transakcje Bitcoin są teraz najniższe w historii. Gwałtowny wzrost ceny BTC jesienią 2021 roku był pierwszym takim wzrostem, któremu nie towarzyszyła znacząca podwyżka opłat transakcyjnych.

Opłaty transakcyjne w sieci Bitcoin są najniższe w historii

Środowisko niskich opłat wytłumaczyć można 5 kluczowymi trendami:

  1. Adopcja Segwit
  2. Zwiększone wykorzystanie grupowania transakcji
  3. Zmniejszone użycie transakcji z danymi OP_RETURN
  4. Rozwój sieci Lightning Network ⚡
  5. Mniejsza sprzedaż BTC przez górników.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę jedynie kwotę w BTC, opłaty za transakcje Bitcoin są teraz wyjątkowo niskie. W dolarach, opłaty nie były tak niskie od wiosny 2020 roku (cena BTC/USD urosła od tamtego czasu dziesięciokrotnie).

The Mempool Open Source Project™
Our self-hosted mempool explorer for the Bitcoin community.
Na stronie mempool.space można sprawdzić aktualny poziom prowizji transakcyjnej w sieci Bitcoin

Dlaczego tak się dzieje? Biorąc pod uwagę, że konkurencja o czas potwierdzenia transakcji jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zachowanie użytkowników w zakresie opłat, poziom wykorzystania przestrzeni w blokach transakcji jest głównym wskaźnikiem dla rynku opłat. Bloki były zapchane podczas hossy 2017, 2019 i 2021, ale nie są pełne od czerwca 2021.

Nawet gdy cena w dolarach osiągnęła nowy szczytowy poziom jesienią 2021 r., bloki się nie wypełniły, a opłaty nie wzrosły. We współczesnej erze Bitcoina, ostatnie 9 miesięcy to jedyny czas, w którym wzrostowi ceny w dolarach nie towarzyszą pełne bloki.

1. Segwit

Segwit kompresuje transakcje, zastępuje bajty wagą ("wirtualnymi bajtami"), a następnie ponownie oblicza wagę danych podpisu tak, że każdy bajt liczy tylko 1/4 jednostki wagi. Pozwala to na efektywne zwiększenie się bloków powyżej 1Mb.

Po aktywacji segwit w sierpniu 2017 r. bloki zaczęły zwiększać się powyżej 1Mb z powodu przeliczenia bajtów jako jednostek wagi. Im więcej transakcji jest segwitowych, tym więcej może zmieścić się w bloku. Ogromny skok w użyciu segwit nastąpił w czerwcu 2021 r., z 53% 1 czerwca do 70% 1 lipca.

2. Grupowanie transakcji

Użytkownicy Bitcoin mogą osiągnąć znaczną optymalizację, łącząc wiele wypłat w jednej transakcji. Na przykład, giełda może przetwarzać wiele wypłat klientów w jednej transakcji na wiele adresów wychodzących. Duży wzrost użycia grupowania nastąpił właśnie w czerwcu 2021 r., kiedy spadły opłaty.

Transakcje obejmujące ponad 100 docelowych adresów, wzrosła do ponad 23% w maju/czerwcu 2021 r., a część obejmujących ponad trzy adresy osiągnęła najwyższy w historii poziom 53% (i utrzymuje się na podwyższonym poziomie około 50%).

Zwiększone wykorzystanie grupowania transakcji znacznie zmniejsza wymaganą liczbę bajtów w bloku i zmniejsza presję opłat w sieci.‌Dodanie 4 dodatkowych adresów do typowej transakcji może zaoszczędzić wydającemu 60% opłat.

3. Liczba transakcji

Dzienna liczba transakcji stale spada od 2019 r., kiedy sieć przez krótki okres przetwarzała aż 500 tys. transakcji dziennie. Poniższy wykres pokazuje % wypełnionej przestrzeni bloków, a także liczbę transakcji ułożonych przez transakcje OP_RETURN i inne niż OP_RETURN.

‌ Spadek liczby transakcji od 2019 roku należy traktować z przymrużeniem oka. Transakcje OP_RETURN, te, które używają Bitcoin do przechowywania arbitralnych danych, wzrosły w 2018 roku po uruchomieniu usługi veriblock. Kiedy je usuniemy, widzimy bardziej spójną liczbę transakcji w czasie:

4. Lightning Network

Wykorzystanie sieci Lightning Network również wzrosło, głównie w czerwcu 2021 roku, gdy nastąpił duży wzrost liczby tworzonych i aktywnych kanałów.

Tworzenie kanałów LN wymaga dokonania transakcji na blockchainie, mogą za to obsługiwać tysiące transakcji poza nim, dla każdej pojedynczej transakcji na blockchainie. Nie da się zweryfikować całkowitej liczby płatności użytkowników LN, ale rosnąca liczba kanałów świadczy o zapotrzebowaniu na procesowanie transakcji w wydajny sposób.

5. Sprzedaż górników

Kiedy Chiny wprowadziły zakaz kopania bitcoinów, górnicy przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, a Ci, najczęściej jako spółki notowane na giełdzie, zaczęli utrzymywać się z własnego kapitału, zamiast sprzedawać BTC.‌                                                              

Te 5 aspektów połączyło się i rozpędziło nawzajem w czerwcu 2021 r., co zaowocowało bezprecedensowo niskimi opłatami. Obecne środowisko, w którym opłaty są bliskie zeru, nie będzie trwać wiecznie, dlatego warto korzystać z opłat na najniższym poziomie w historii.

Sukces segwitu, grupowania i Lightning Network w zmniejszaniu opłat dla użytkowników Bitcoina jest świadectwem wizji zwolenników pozostawienia małych bloków transakcyjnych: skalowanie poprzez kompresję zamiast większych bloków.