Nie można ignorować wpływu bitcoina na japońską gospodarkę

Wzrost cen Bitcoina w 2017 roku był oszałamiający. Stworzyło to namacalny wpływ bitcoina na wzrost gospodarczy, który, przynajmniej w Japonii, przekłada się na wpływ na kwartalny wzrost produktu krajowego brutto "który nie może być zignorowany", zgodnie z raportem Nomury.

Nie można ignorować wpływu bitcoina na japońską gospodarkę

Wzrost cen Bitcoina w 2017 roku był oszałamiający. Jak na aktywa niepowiązane z żadną wartością materialną, wzrost ceny z 998 USD w dniu 1 stycznia 2017 r., aż do 19,497 USD 16 grudnia 2017 był czymś więcej niż tylko zaskoczeniem. Stworzyło to namacalny wpływ bitcoina na wzrost gospodarczy, przekładający się, przynajmniej w Japonii, na wpływ na kwartalny wzrost produktu krajowego brutto "który nie może być zignorowany", zgodnie z raportem Nomury. Dotyczy to szczególnie Japonii, gdzie skupia się większość właścicieli bitcoinów.

Efekt Bitcoina: Druga połowa 2017 roku, w której nastąpił największy wzrost bitcoinów, przyniosła korzyści głównie obywatelom Japonii

Istnieje teza, że badacze z Nomury, Yoshiyuki Suimon i Kazuki Miyamoto, wskazują na wzrost japońskiego PKB w pierwszym kwartale 2018 roku. Bazując na założeniu, że wzrost o 10 miliardów jenów w zasobach (wartość aktywów) zwiększa konsumpcję osobistą o 0,2 jena do 0,4 miliarda jenów, para spodziewa się, że wzrost bitcoina przyniesie wymierny wpływ ekonomiczny na wyspiarski kraj.

Japonia jest szczególnie narażona na efekt bitcoinów. 14 grudnia raport Deutsche Bank, analizujący ilość bitcoinów w jenie, mówi, że to przede wszystkim japońscy spekulanci "utrzymywali" cenę bitcoina. Raport Nikkei z 11 grudnia wcześniej wskazywał, że 40% transakcji kryptowalutowych jest denominowanych w jenach.

W swoim raporcie z 29 grudnia Nomura Suimon i Miyamoto przyjmują bardziej zróżnicowane podejście, przede wszystkim zauważając trend zwiększonej japońskiej spekulacji. Od czasu wejścia w życie ustawy o usługach płatniczych w kwietniu 2017 r. w Japonii, zasadniczo zezwalającej na handlowanie kryptowalutami, handel oparty na jenach zaczął kwitnąć.

Na początku 2017 r. chiński juan dominował w handlu kryptowalutami. Ale kiedy chiński rząd ograniczał takie spekulacje, niemalże kładąc im kres, wtedy Japonia wkroczyła do akcji. Była druga połowa 2017 kiedy pierwotne zyski uzyskane dzięki efektowi bitcoina zostały zaobserwowane – dokładnie w Japonii.

Efekt Bitcoina: w pierwszym kwartale 2018 r. PKB Japonii powinno wzrosnąć o 0,3%

W drugim kwartale 2017 r. całkowita kapitalizacja rynkowa bitcoina wyniosła nieco ponad 2 biliony jenów. W czwartym kwartale kapitalizacja rynkowa bitcoina wzrosła do ponad 12 bilionów jenów.

Nomura szacuje, że japońscy obywatele obecnie posiadają 5,1 biliona jenów w bitcoinie. Wyjaśnia to w ten sposób:

Podaż krążących bitcoinów wynosiła około 16,22 milionów monet w okresie od kwietnia do czerwca 2017 r., a pomnożenie tego przez 22,8% udziału w jenie w tym czasie daje około 3,7 miliona bitcoinów utrzymywanych na bazie jena. Chociaż udział transakcji jena wzrósł po tym czasie, szacujemy, że było to spowodowane po części przez zagranicznych inwestorów wchodzących w wyniku blokady kryptowalut przez rząd chiński, a w naszych szacunkach poniżej zakładamy 3,7 miliona bitcoinów posiadanych przez Japończyków. Zgodnie z artykułem Nikkei z 27 grudnia 2017 r. liczba Japończyków posiadających bitcoiny osiągnęła 1 mln, a przy założeniu średniego stanu posiadania 3-4 bitcoinów na osobę, jest to zasadniczo zgodne z naszym szacunkiem.

Oczekuje się, że wzrost majątku papierowego przyniesie wymierne wydatki PKB, które będą widoczne w japońskiej gospodarce.

Podczas gdy niezrealizowane zyski są "mało prawdopodobne, do bezpośredniego przełożenia" na gospodarkę, Nomura szacuje jednak, że efekt dobrobytu bitcoinów w kraju ma wprowadzić 96 miliardów jenów do konsumpcji osobistej.

Przy japońskim PKB szacowanym na około 522 bilionów jenów, wynosi to zaledwie 0,07% PKB. Ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę efekt opóźnienia. Biorąc pod uwagę wzrost ceny bitcoinów w czwartym kwartale 2017 r., Nomura szacuje, że wpływ ten będzie odczuwalny przede wszystkim w pierwszym kwartale 2018 r. - podnosząc PKB o trudne do zignorowania 0,3%.

Istnieją dwie podstawowe metody dzięki, którym wzrost bitcoinów i kryptowalut moggą przyczynić się do wzrostu PKB, zauważył Finance Profesor Geoffrey Smith, W. P. Carey School of Business na Arizona State University. "Stopień, w jakim kryptowaluta przyczynia się do ułatwienia transakcji, jest bardziej opłacalny i przejrzysty, może wpłynąć na wzrost PKB" - powiedział dla ValueWalk. "Stopień, w jakim ludzie czują się bardziej optymistycznie, wynikający z niezrealizowanych zysków z wartości bitcoina, jest również potencjalnym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu PKB".

Efekt bitcoina i wpływ zmienności na wzrost gospodarczy w Japonii

Nomura rozważa wpływ zmienności cen bitcoinów w swoich analizach i zwraca uwagę na efekt niuansowy:

"W jakim stopniu główni posiadacze Bitcoinów, którzy zwiększyli swoje aktywa do końca roku, zwiększą wydatki konsumpcyjne na początku roku wciąż pozostaje niewiadomą, ale powinniśmy mieć na uwadze możliwość, że w wyniku tego czynnika, wydatki mogą przekroczyć oczekiwania”.

Innymi słowy, zyski z inwestycji dokonane na aktywach bez wyraźnej wartości materialnej mogą zostać wydane w gospodarce szybciej niż przewidywano.

Smith ze swej strony zauważa, że kryptowaluty oferują spersonalizowane korzyści. "Kryptowaluty będą oferować różne korzyści dla różnych ludzi. Niektórzy lubią instytucjonalne wsparcie i mogą skłaniać się ku „utility coin” oferowanym przez największe banki, podczas gdy inni mogą cenić zdolność do transferu pieniędzy z jednego regionu geograficznego do drugiego".

źródło: valuewalk.com