NCA ocenia ryzyko kryptoprania

Narodowa agencja ds. przestępczości w Wielkiej Brytanii (NCA) oceniła ryzyko wykorzystania walut cyfrowych do prania pieniędzy na stosunkowo niskie.

NCA ocenia ryzyko kryptoprania

Narodowa agencja ds. przestępczości w Wielkiej Brytanii (NCA) oceniła ryzyko wykorzystania walut cyfrowych do prania pieniędzy na stosunkowo niskie. Mimo że zdaniem NCA są one wykorzystywane w dużym stopniu do prania niewielkich sum – to niewiele wskazuje na to, żeby były one wykorzystywane do prania olbrzymich sum pieniężnych.

Natomiast jeżeli chodzi o cyberprzestępczość to zagrożenie stwarzane przez cyfrowe waluty jest wyższe, zważając na ich rolę w bezpośrednim akcie cyberprzestępczym. Widać to ewidentnie w trzech obszarach:

  • Cyfrowe waluty ułatwiają proces opłacania cyber-przestępców oraz wyłudzania pieniędzy. Mieszczą się w tym ataki złośliwego oprogramowania jak ransomware oraz cyfrowe wyłudzenia, w których ofiara jest pozbawiana środków. W większości przypadków są one wyrażane w Bitcoinach.
  • Cyfrowe waluty wspierają rozwój cyberprzestępczości jako usługi. Stanowią one bowiem główną metodę płatności za usługi przestępcze, wymiany środków miedzy przestępcami. Mogą być wykorzystane do zakupy nielegalnych narzędzi na rynku cyberprzestępczym. Łatwość z jaką można nabyć takie narzędzia, za pośrednictwem kryptowalut, obniża bariery dla niewyrafinowanych przestępców. Przez co bezpośrednio przyczynia się do wzrostu przestępczości rozumianej jako usługi.
  • Cyfrowe waluty działają jak pralka do zysków pochodzących z cyber-zależnych przestępstw, ułatwiając przepływ finansów cyberprzestępczych.

Pochodzący z 2015 roku szacunek przygotowany przez NCA, dowodził, że cyfrowe waluty nie są typową metodą wykorzystywaną przez terrorystów do wachlowania funduszami w Wielkiej Brytanii i poza nią. Podobnie jak w przypadku prania pieniędzy, skala opłacania terroryzmu z wykorzystaniem walut cyfrowych była ograniczona ze względu na ich brak powszechnego stosowania. Rosnące użycie walut cyfrowych do obrotu nielegalnymi dobrami może oznaczać, że będą one wykorzystywane w celu zakupu towarów wykorzystywanych w aktach terroru (broń etc.). Wzrosnąć może także liczba kradzieży danych kart płatniczych. Aczkolwiek póki co nie ma dowodów na to, że podobne akty wystąpiły w Wielkiej Brytanii. Niestety ocenia się, że wykorzystanie walut cyfrowych w aktach terroryzmu może wzrosnąć w ciągu najbliższych pięciu lat.

źródło: https://www.gov.uk/government/publications/national-risk-assessment-of-money-laundering-and-terrorist-financing-2017