Bitcoin jest szybszy niż karty kredytowe, SWIFT i Western Union

W tym artykule zostaną przybliżone trzy bardzo popularne technologie płatności oraz zostanie podjęta próba wyjaśnienia, w jaki sposób i dlaczego bitcoin jest najszybszym rozwiązaniem.

Bitcoin jest szybszy niż karty kredytowe, SWIFT i Western Union

Wszyscy ostatnio słyszeli mnóstwo krytyki na temat bitcoina. Od listopada 2017 r. pula niepotwierdzonych transakcji została rozesłana przez niektóre grupy, które zainwestowały dużo w alternatywną kryptowalutę. Transakcje były powolne i kosztowne w wyniku tego ataku, użytkownicy stali się sfrustrowani i istniała uzasadniona wściekłość, gdy finalizowanie transakcji zaczęło zabierać kilka dni.

To wszystko było do przewidzenie, zwłaszcza, że bitcoin dopiero zaczyna być adoptowany na szeroką skalę. Jednak niektóre z argumentów wysnutych o bitcoinie były zgoła fałszywe lub były wynikiem niewłaściwych porównań między różnymi warstwami procesu rozliczenia finansowego.

W tym artykule zostaną przybliżone trzy bardzo popularne technologie płatności oraz zostanie podjęta próba wyjaśnienia, w jaki sposób i dlaczego bitcoin jest najszybszym rozwiązaniem. Przyjrzyjmy się niektórym błędnym wyobrażeniom i temu, w jaki sposób różne warstwy tych różnych technologii płatności są niewłaściwie porównywane, tak jakby były tym samym. Zwłaszcza w odniesieniu do rzeczywistego rozliczania finansowego.

Karty kredytowe

Wiele zostało powiedziane o kartach kredytowych, które są szybsze niż bitcoin. Jest to w 100% fałsz. Rozliczenie kart kredytowych trwa kilka dni i angażuje co najmniej 3 banki w tym procesie. Jest bank handlowy, bank rozliczeniowy i bank klienta. Pieniądze muszą przepływać przez te 3 instytucje, w celu dokończenia transakcji kartą kredytową. Jak sama nazwa wskazuje, karty kredytowe są instrumentem kredytowym. Dlatego też rzeczywiste środki pieniężne nie są przenoszone w czasie rzeczywistym. Potwierdzenie transakcji, które otrzymuje klient, jest tylko pokwitowaniem i nie wskazuje faktycznie rozliczenia finansowego.

Transakcje kartą kredytową są mniej więcej analogiczne do aplikacji drugiej warstwy na tradycyjnych kontach bankowych. Pieniądze nie przenoszą się natychmiast po dokonaniu transakcji kartą kredytową, ale środki muszą być obecne na rachunku bankowym po nadejściu terminu płatności. Jest to analogiczne do implementacji rozwiązań drugiej warstwy na bazie bitcoin.

Lightning Network, na przykład, stworzy szybki kanał pomiędzy stronami, co pozwoli na natychmiastowe potwierdzenia, tak jak pokwitowania z kart kredytowych drukowane są w czasie rzeczywistym. Ale rzeczywista transakcja zostanie zatwierdzona na blockchain w późniejszym czasie, analogiczne do terminu płatności kartą kredytową.

Jak widać, karty kredytowe same w sobie nie reprezentują dynamicznej jakości pieniądza fiducjarnego. Jest to aplikacja zbudowana na szczycie pieniądza fiducjarnego. Dzięki SegWit i Lightning Network Bitcoin może działać tak jak karty kredytowe, zapewniając natychmiastowe potwierdzenia, opóźniając rozliczenia do późniejszego terminu.
Jest jednak jedna wielka różnica między Lightning Network i kartami kredytowymi: Bitcoin i LN są w 100% bezpieczne, nieodwracalne, nie do obalenia, w 100% przejrzyste i obejmują tylko dwie strony: sprzedającego i kupującego. Brak banków pośredniczących, bez jakichkolwiek pośredników, żadnej biurokracji.

Nie wspominając o tym, że w niektórych krajach sprzedawcy muszą czekać do 60 dni, aby faktycznie otrzymać środki ze sprzedaży kart kredytowych. To oczywiście zależy od indywidualnych umów z bankami i może się różnić w zależności od kraju. Dlatego klienci mogą odczuć pewną prędkość transakcji kartami kredytowymi, ale porównanie z pierwszą warstwą bitcoina po prostu nie ma racji bytu.

SWIFT

SWIFT jest prawdopodobnie najstarszą i najwolniejszą z trzech metod przekazywania pieniędzy, które podlegają rozważaniom w tym artykule.

Technologia ta została opracowana w 1973 roku i być może sama w sobie nie powinna być uważana za metodę płatności, ponieważ nią nie jest. Ale ponieważ klienci są w stanie wysyłać i odbierać pieniądze za pomocą SWIFT, musi zostać omówiona w celu zapewnienia kompletności.

W skrócie, SWIFT jest protokołem przesyłania komunikatów. Podobnie jak w przypadku każdego protokołu, jest to zestaw procedur, w których obie strony muszą wyrazić zgodę, aby coś osiągnąć. W takim przypadku wiadomości są przedmiotem obrotu, a banki zgadzają się na uregulowanie kwot opisanych w tych komunikatach. Więc jeśli Ania wysyła do Bartka pewną sumę za pośrednictwem SWIFT, wiadomość leci z banku Ani do banku Bartka. Rachunek Bartka jest uznawany przez bank, ale podobnie jak w przypadku karty kredytowej, nie ma żadnego rozliczenia finansowego, które następuje znacznie później. Nie ma na to ustalonego czasu. Banki po prostu godzą się na wyrównanie po upływie pewnego okresu. Powiedzmy, że pod koniec miesiąca ustalono, że bank A jest dłużny 5 milionów bankowi B, a bank B ma 3 miliony długu na rzecz banku A. W tym przypadku zostanie wypłacona rekompensata w wysokości 2 milionów od banków A do B.

Wszystko to składa się na protokół SWIFT: jest to standard wiadomości, który jest używany i uzgadniany przez większość, jeśli nie wszystkie, banki na świecie.

Ta sama analogia, stosowana w przypadku kart kredytowych, ma zastosowanie tutaj. To nie jest rozwiązanie pierwszej warstwy, takie jak bitcoin. Jest to druga lub nawet trzecia warstwa aplikacji stworzona na podstawie kontroli kont. Podczas gdy pieniądze opuszczają rachunek klienta w momencie, gdy żądany jest transfer SWIFT, nie jest on rekompensowany między bankami, ani nie jest wysyłany bezpośrednio do miejsca docelowego, tak jak robi to bitcoin. Chociaż wydobycie bitcoin w transakcji może trochę potrwać, jest ona wysyłana bezpośrednio do miejsca docelowego bez pośredników. Rozliczenie finansowe tych wiadomości może trwać kilka dni lub nawet tygodni w niektórych krajach. Transfery SWIFT do krajów trzeciego świata są wyjątkowo powolne, szczególnie tam, gdzie występuje ciężka biurokracja (co samo w sobie nie jest problemem związanym z metodą płatności, ale jest to dobry punkt odniesienia, ponieważ Bitcoin po prostu to omija).

Western Union

Ostatnia z trzech wybranych przez nas metod transferu jest również najszybsza. Jest to możliwe, ponieważ WU sam jest bankiem, który gwarantuje, że płatność zostanie uhonorowana nie tylko bezpośrednio klientom, ale także partnerskim instytucjom finansowym, z którymi będzie wykonywał rekompensaty finansowe. Dlatego WU zazwyczaj jest w stanie odciąć jednego z pośredników i sam wykonać rekompensatę.

Spośród trzech metod płatności porównanych w tym artykule, WU jest najlepszy w zestawieniu z bitcoinem, ponieważ faktycznie dokonuje rozliczenia finansowego w tym samym czasie, gdy dokonuje płatności. Zasadniczo system WU to konto bankowe, które tymczasowo "wynajmujesz" na czas określonego transferu. Deponujesz pieniądze, WU wysyła wiadomość do oddziału docelowego, mówiąc, że te pieniądze są dostępne dla odbiorcy. Jest to w zasadzie przelew bankowy, w którym posiadasz tymczasowe konto bankowe na czas samego transferu.

Oczywiście nie jest to system zdecentralizowany, wręcz przeciwnie, jest to w pełni scentralizowana metoda płatności, która jest możliwa dzięki temu, że WU posiada wystarczającą rezerwę gotówkową i środki technologiczne do honorowania płatności w czasie rzeczywistym na całym świecie. Posiadają również najnowocześniejszą sieć komunikacyjną, która pozwala na bardzo szybką synchronizację między oddziałami.

„Oczekuje się, że Western Union będzie miał doskonałą komunikację międzykontynentalną, ponieważ byli pionierami w branży telegraficznej i praktycznie kontrolowali amerykańską telekomunikację przez znaczną część XIX wieku”.

O ile rozliczenie finansowe Western Union samo w sobie jest szybkie, nie można po prostu nacisnąć przycisku i uzyskać pieniędzy na całym świecie. Należy udowodnić swoją tożsamość, dostarczyć dokumenty, zastosować się do masy biurokracji, zanim będziesz mógł wysłać pieniądze. Cały ten czas musi być uważany za część procedury transferu, ponieważ nie można dostać pieniędzy do miejsca przeznaczenia bez spełnienia wymagań. Cały ten proces musi być uznany za część procedury transferu, ponieważ nie można przesłać pieniędzy do miejsca przeznaczenia bez spełnionych wymagań.

Podkreśla to jeszcze jedną zaletę bitcoina: możesz przenieść miliardy dolarów w BTC płacąc taką samą opłatę jak za kilkaset dolarów. Jest to możliwe, ponieważ opłaty bitcoin zależą od rozmiaru fizycznej transakcji w bajtach. Opłaty za przelewy BTC są określane na podstawie liczby wejść i wyjść w transakcji, a nie według kwoty transakcji. Jeśli więc bilans bitcoina składa się z pojedynczego wejścia, zapłaciłbyś niewielką opłatę, nawet gdyby to wejście było warte miliardy dolarów.

Jest jeszcze inny problem z Western Union, który nie wpływa na transfer bitcoin: kursy wymiany walut. Wpływa to na każdy rodzaj transferu, o którym mowa w tym artykule. Transfery SWIFT mogą wymagać konwersji lokalnej przed jej wysłaniem, a ta konwersja zawsze będzie dokonywana w tempie korzystnym dla banku. Jeżeli kurs wymiany wynosi 3:1 dla jakiejś przykładowej waluty, bank zapłaci od 2,7 do 1 maksymalnie.

Niezależnie od tego, czy jest to czas spędzony na przejechaniu do biura WU, czy też czas potrzebny na spełnienie wszystkich przepisów, bitcoin już dostarczyłby twoje pieniądze. Przy obecnych opłatach bitcoin jest prawie darmowy przy wysłaniu w czasie rzeczywistym.

Inne niewymienione metody

Nie zostały wymienione Paypal oraz bezpośrednie przelewy z kilku powodów. Paypal jest przeznaczony do szybkich płatności internetowych, a nie do dużych przelewów. Naliczają procent od kwoty przelewu, a odsetek ten wynosi od 5 do ponad 7%, co czyni go nieodpowiednim dla większych sum pieniędzy. W skrócie, Paypal jest bardzo praktyczny w przypadku szybkich zakupów online, zwiększa prywatność klientów, nie ujawniając źródłowej karty kredytowej i innych danych klientów. Z pewnością jest to wartość dla Paypal, inaczej nie przetrwałby tak długo na tym bezlitosnym rynku. Jednak każde porównanie pomiędzy Paypal i bitcoinem byłoby niekoniecznie sprawiedliwe, ponieważ służą one zupełnie innym celom.

Nie rozważono również przelewów bezpośrednich między klientami tego samego banku, ponieważ są one ograniczone do transferów regionalnych. Oczywiście przelewanie pieniędzy z jednego oddziału do drugiego w tej samej instytucji bankowej jest najszybszą i najtańszą ze wszystkich usług płatniczych – jest to dosłownie transakcja bazodanowa, która obciąża jedno konto i zasila drugie przy jednoczesnym sprawdzaniu dostępnych sald jako warunku. Jednak nie po to stworzono bitcoina. Bitcoin pozwala na przesyłanie nieograniczonych kwot pomiędzy dowolnymi dwiema lokalizacjami globalnymi w czasie rzeczywistym. (Przelewy między bankami w tym samym kraju również nie zostały uwzględnione z tych samych powodów).

Wnioski

Jak widać bitcoin radzi sobie z tymi trzema głównymi metodami płatności oraz zapewnia znacznie szybsze rozwiązanie płatnicze we wszystkich trzech przypadkach. Miejmy nadzieję, że duże instytucje bankowe, takie jak Western Union, procesory kart kredytowych, a nawet transfery podobne do SWIFT, dostosują się do nowej rzeczywistości oferowanej przez bitcoin i inne kryptowaluty. Powoli tradycyjny system bankowy będzie musiał dostosować się do pojawiających się technologii lub zmierzyć się z pewnym wyginięciem w obliczu szybkości, bezpieczeństwa i niskich kosztów transakcji bitcoin.