Białoruś: Nowy standard krypto-rachunkowości

Na kilka dni przed legalizacją działalności kryptograficznej Białoruś przyjęła nowy standard rachunkowości dotyczący kryptowalut. Klasyfikuje tokeny cyfrowe zgodnie z ich nabyciem i przeznaczeniem. Dokument określa informacje, które firmy będą zobowiązane udostępniać władzom.

Białoruś: Nowy standard krypto-rachunkowości

Na kilka dni przed legalizacją działalności kryptowalutowej Białoruś przyjęła nowy standard rachunkowości dotyczący kryptowalut. Klasyfikuje tokeny cyfrowe zgodnie z ich nabyciem i przeznaczeniem. Dokument określa, które informacje firmy będą zobowiązane udostępniać władzom. Dekret prezydencki regulujący sektor krypto wchodzi w życie 28 marca.

Towary, inwestycje, rozliczenia

Ministerstwo Finansów w Mińsku opracowało nowy standard, który określa procedury przechowywania dokumentacji księgowych transakcji kryptowalutowych. W dokumencie nie wymieniono wyraźnie kryptowalut, które nie są uznawane za prawny środek płatniczy na Białorusi. Niemniej jednak skutecznie reguluje raportowanie przepływów kryptowalutowych.

Obowiązki organizacji prowadzących sprzedaż tokenów i dokładne podejście do określania ceny "tokenów cyfrowych" są również zawarte w dekrecie ministra. Zasady dotyczą podmiotów prywatnych, a nie państwowych banków lub instytucji rządowych – wyjaśnił departament w ogłoszeniu cytowanym przez agencję Belta.

Nowy standard klasyfikuje krypto zgodnie z ich nabyciem i przeznaczeniem. Tokeny nabyte za pośrednictwem ICO nazywane są inwestycjami. Powinny być obciążane jako "Długoterminowe inwestycje finansowe", jeżeli ich okres obrotu przekracza 12 miesięcy lub jako "Krótkoterminowe inwestycje finansowe". Ich kwoty muszą być zapisane w saldzie księgowym w pozycji "Rozliczenia z różnymi dłużnikami i wierzycielami" oraz "Pozostałe przychody i koszty".

Jeżeli tokeny są kupowane w celu późniejszej sprzedaży, przez przedsiębiorcę lub giełdę, muszą zostać zgłoszone na koncie debetowym "Towary" i na następujących rachunkach kredytowych: "Rozliczenia z dostawcami i wykonawcami" oraz "Przychody i wydatki związane z bieżącą działalnością". Tokeny cyfrowe nabyte w wyniku operacji wydobywczych lub jako wynagrodzenie za weryfikację transakcji kryptograficznych należy rejestrować na koncie debetowym "Gotowe towary", a także jako "Główne działania" w sekcji kredytowej salda.

Zmiana innych regulacji

Wprowadzono zmiany do kilku innych standardów National Chart of Accounts. Dotyczą one indywidualnych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Ministerstwo Finansów ustaliło, które dane firmy pracujące z tokenami są zobowiązane ujawnić w swoich księgach rachunkowych. Informacje powinny zawierać ilość i rodzaj posiadanych tokenów, a także ich wartość początkową obliczoną na koniec poprzedniego roku.

Dekret №8 "O rozwoju cyfrowej gospodarki" został podpisany przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę w grudniu. Legalizuje działania kryptograficzne, tworząc warunki dla usług wymiany, ICO i operacji wydobywania kryptowalut. Dokument wprowadza ulgi podatkowe i inne zachęty dla firm kryptowalutowych do 2023 r. Wejdzie w życie 28 marca 2018 r.

Dzięki jego realizacji Białoruś stanie się prawdopodobnie pierwszą jurysdykcją z kompleksowymi ramami prawnymi regulującymi branżę blockchain. Dekret nie implikuje ograniczeń ani żadnych specjalnych wymagań dotyczących wydawania, umieszczania, przechowywania i wymiany tokenów cyfrowych.

Poszczególni przedsiębiorcy i podmioty gospodarcze będą mogły prowadzić działalność w zakresie kryptowalut w kraju, pod warunkiem, że zarejestrują się jako rezydenci Białoruskiego Parku Zaawansowanych Technologii (HTP). Jednocześnie oczekuje się, że wykorzystanie kryptowalut pozostanie nieco ograniczone, ponieważ nie będą one akceptowane jako legalne środki płatnicze.

źródło: bitcoin.com