Adoptując Bitcoin, Salwador wyznacza ścieżkę dla innych rosnących gospodarek

Adoptując Bitcoin, Salwador wyznacza ścieżkę dla innych rosnących gospodarek
Photo by Bermix Studio / Unsplash

Niedawno uchwalone przez rząd Salwadoru prawo, ustanawiające Bitcoina prawnym środkiem płatniczym, ma wejść w życie 7 września – co czyni Salwador pierwszym krajem na świecie, który tego dokona.

Katalizatorem tego śmiałego ruchu jest prezydent Salwadoru – Nayib Bukele, myślący przyszłościowo, przedsiębiorczy przywódca, który stworzył szablon do naśladowania dla innych krajów, takich jak Paragwaj, Meksyk, Panama i Wenezuela. Jest on pierwszym prezydentem wybranym poza dwiema głównymi partiami od czasu wojny domowej i najmłodszym prezydentem w historii (37 lat). Bukele kontynuuje ten motyw bycia pierwszym, pokazując w jaki sposób Bitcoin może zmienić system finansowy kraju na lepsze i wskazując drogę innym krajom z rosnącymi gospodarkami, aby wydostać się z cienia dolara.

Krótka historia waluty w Salwadorze

Colón salwadorski, była waluta Salwadoru nazwana na cześć Krzysztofa Kolumba, został porzucony w 2001 roku na rzecz dolara amerykańskiego. Celem było ograniczenie inflacji i zwiększenie wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, ważnym partnerem handlowym Salwadoru. Tendencja krajów rozwijających się do zapożyczania się w dolarach zamiast we własnych walutach jest czasami nazywana „grzechem pierworodnym”, ponieważ pokazuje ona, że ich rodzima waluta jest globalnie mniej akceptowana. Pożyczanie w dolarach umożliwia krajom rozwijającym się płacenie za podstawowe towary, na które w innym przypadku nie byłoby je stać. Ta koncepcja, znana jako dolaryzacja, ma miejsce, gdy waluta danego kraju traci swoją użyteczność jako środek wymiany z powodu hiperinflacji lub niestabilności.

Kryptowaluta reprezentuje modernizację demokracji i wyrównuje szanse dla wszystkich ludzi. Przyjęcie przez Salwador Bitcoina jako prawnego środka płatniczego daje nadzieję ludziom, którzy najbardziej tego potrzebują, nie tylko w Salwadorze, a także w całym regionie.

Przyjmując Bitcoin jako prawny środek płatniczy, Salwador zakłada, że z czasem kryptowaluta ta będzie:

  1. bardziej akceptowana na całym świecie,
  2. deflacyjnym środkiem wymiany,
  3. wyrzutnią dla rozwoju gospodarczego Salwadoru.


W Salwadorze od dawna wyzwaniem jest rozwój nowych sektorów wzrostu dla bardziej zróżnicowanej gospodarki. Bitcoin to progresywna droga do osiągnięcia tego celu. Na przykład, w ramach nowego prawa, prezydent Bukele zachęca obcokrajowców do uzyskania karty stałego pobytu w Salwadorze, jeśli zainwestują w niego 3 BTC.

Bitcoin może ulepszyć bankowość i przekazy pieniężne

Bitcoin sprawdzi się lepiej jako prawny środek płatniczy z kilku powodów.

Salwador jest w dużej mierze zależny od przekazów pieniężnych, które stanowią 21% jego PKB, to drugi największy procent spośród krajów na półkuli zachodniej. Bitcoin może ułatwić przekazy pieniężne, współpracując z pośrednikami lub usuwając z nich pośredników i zmniejszając koszty płatności zagranicznych. Wielu krytyków tego podejścia odnosi się do wysokich opłat związanych z siecią Bitcoin, które sprawiają, że przekazy pieniężne są niepraktyczne, ale ignorują oni Lightning Network.

Dla przykładu, wysłanie płatności o wartości 10 dolarów poprzez Lightning Network kosztowałoby jednego satoshi (najmniejszą jednostkę Bitcoina, odpowiadającą 100 milionowej części Bitcoina), a transakcja dokonana byłaby w ciągu jednej sekundy.

70% populacji Salwadoru nie ma kont bankowych. Osoby nieposiadające rachunku bankowego stoją przed ogromnymi wyzwaniami w zakresie oszczędzania i gromadzenia majątku. Muszą też działać w cieniu, ponieważ są odcięci od głównego nurtu lokalnej gospodarki, co często prowadzi do wyzysku. Przyjmując Bitcoin, uzyskują dostęp do lokalnej oraz globalnej gospodarki.

Nowa era dla górnictwa Bitcoin

Nie jest tajemnicą, że Salwador to kraj rozwijający się, poszukujący wzrostu gospodarczego. W przeszłości Salwador produkował złoto i srebro, ale próby ponownego otwarcia sektora wydobywczego załamały się po tym, jak były prezydent Antonio Saca zamknął działalność Pacific Rim Mining Corporation w 2009 roku.

Wraz z pojawieniem się nowego sektora „wydobywczego”, oraz przyciśnięciem społeczności górników BTC aby wprowadzili więcej standardów dotyczących energii odnawialnej, prezydent Bukele rozważa wykorzystanie energii geotermalnej z wulkanów.

To samo przedsiębiorcze, dynamiczne podejście jest również prezentowane w Stanach Zjednoczonych przez burmistrza Miami, Francisa Suareza, tworząc swego rodzaju centrum kryptowalut. W rzeczywistości coraz więcej przywódców rządowych stosuje tę metodę z zamiarem przyciągnięcia przedsiębiorców, co jednocześnie pobudza gospodarkę.

Przeszkody czekające za rogiem

Jak przy każdej zmianie prawa, zwłaszcza przy przyjęciu nowej waluty, pojawią się wyzwania. Pomyśl o tym, co zajęło dolarowi amerykańskiemu dotarcie tam, gdzie jest dzisiaj. Zajęło to sześć dekad, wojny i dużo kontrowersyjnych taktyk. Przyjęcie Bitcoina nie będzie bezproblemowe, ale na pewno spokojne i przejrzyste.

Bitcoin jest wciąż w fazie dojrzewania, świat wciąż próbuje go zrozumieć, co wymaga czasu. Dlatego edukacja jest najważniejsza.

Ponieważ Bitcoin jest walutą cyfrową, wymaga nierozłącznej z nim kompatybilności cyfrowej. W 2017 r. (najnowsze dostępne badanie) tylko 37,1% populacji Salwadoru posiadało smartfony, co podkreśla jedną część dużej luki technologicznej wymagającej rozwiązania.

Chociaż Salwador podejmuje duże ryzyko, asymetryczna korzyść z przyjęcia Bitcoina jako prawnego środka płatniczego może zmienić świat na lepsze. Jedno jest pewne: cały świat bacznie obserwuje poczynania Salwadoru.