2018: Rokiem kupowania kryptowalut przez banki

Bitcoin, ether i zcash nie znajduje się na żadnej liście kwalifikujących się instrumentów i walut, którymi banki centralne mogą handlować. W 2018 r. nastąpi inny obrót spraw. Banki centralne G7 zaczną kupować kryptowaluty, aby wzmocnić swoje rezerwy walutowe.

2018: Rokiem kupowania kryptowalut przez banki

Za zamkniętymi drzwiami, banki centralne G7, dzień w dzień kupują i sprzedają te same waluty, papiery wartościowe, specjalne prawa ciągnienia (SDR) oraz złoto.

Handlowcy z banków centralnych kierują się polityką inwestycyjną egzekwowaną przez komitety wykonawcze z konkretnymi celami alokacji aktywów. Zgodnie z hierarchią ważności, celem handlu rezerwami zagranicznymi jest ogólnie płynność, bezpieczeństwo i zwroty (na ostatnim miejscu).

Obecnie G7 niepokoją jedynie "odpowiednie regulacje" kryptowalut, a nie potencjał klasy kryptowalut. Bitcoin, ether i zcash nie znajdują się na żadnej liście kwalifikujących się instrumentów i walut, którymi banki centralne mogą handlować. W 2018 r. nastąpi inny obrót spraw. Banki centralne G7 zaczną kupować kryptowaluty, aby wzmocnić swoje rezerwy walutowe.

Tło

Jedną z podstawowych funkcji banku centralnego jest zarządzanie państwowymi lub związkowymi oficjalnymi zasobami złota i rezerw walutowych.

Rezerwy są integralną częścią zapewnienia, że państwo narodowe może obsługiwać swoje zobowiązania walutowe i zachować zaufanie do polityki pieniężnej i kursowej. Ogólnie rzecz biorąc, stabilność finansowa, która pochodzi ze złota i rezerw walutowych, historycznie chroniła dobrobyt ekonomiczny obywateli w przypadku wstrząsów zewnętrznych.

Złoto jest powszechnie używane, ponieważ służy ono jako ochrona przed niepożądanymi wydarzeniami gospodarczymi. Może być stosowane jako bufor przeciwko katastrofom ze względu na wysoką płynność, walory walutowe i korzyści z dywersyfikacji.

Wymiana walut jest również bardzo płynna i ma korzyści z dywersyfikacji (w porównaniu do własnej waluty banku centralnego). Wymiana walut odbywa się głównie poprzez kupowanie walut obcych na rynku kasowym, przeprowadzanie transakcji zamiany na rynku pieniężnym w walutach obcych na inwestycje oraz zarządzanie płynnością krajową na rachunkach terminowych i bankowych w zagranicznych bankach.

Wzajemne połączenie

Kraje G7 są połączone ze sobą za pośrednictwem sieci porozumień politycznych, finansowych i handlowych.

Ten klub krajów posiada ogromne rezerwy różnych walut – zwane rezerwami dewizowymi. Większość z tych krajów posiada również ogromne magazyny złóż złota. Kanada jest wyjątkiem, ponieważ niedawno zlikwidowała całe swoje złoto.

Banki centralne G7 zwykle posiadają również specjalne prawa ciągnienia (SDR) i zbywalne papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, takie jak obligacje rządowe, obligacje skarbowe przedsiębiorstw, akcje korporacyjne i kredyty walutowe.

SDR wymaga specjalnej wzmianki. Jest to międzynarodowy kapitał rezerwowy, stworzony przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w celu uzupełnienia oficjalnych rezerw państw członkowskich. Wartość SDR jest oparta na pięciu głównych walutach – koszyk zawiera: dolara amerykańskiego, euro, chińskiego renminbi (RMB), jena japońskiego i funta brytyjskiego. RMB dopiero niedawno (1 października 2016 r.) złamało monopol walut G7, które tworzą SDR.

Ważne jest, aby pamiętać, że SDR nadal jest silnie obciążony walutami G7.

Krótko mówiąc, kraje G7 przeważnie utrzymują swoje waluty jako rezerwy zagraniczne, niezależnie od tego, czy dzieje się to za pośrednictwem SDR, czy bezpośrednio. Złoto jest najczęściej akceptowane jako wspólny standard uniwersalnej wartości.

Czemu 2018?

Punktem zwrotnym dla banków centralnych G7 będzie sytuacja, w której kapitalizacja rynkowa bitcoinów przekroczy wartość wszystkich SDR-ów, które zostały utworzone i przydzielone członkom (około 291 mld USD).

Kolejnym punktem będzie uświadomienie sobie, że wartości walut G7 dewaluują wobec kryptowalut. Waluty obowiązujące w SDR i G7 będą musiały zmienić swoje wagi rezerw zagranicznych i ostatecznie obrócić się w stronę kryptowalut.

Rezerwy walutowe są wykorzystywane do wspierania narodowej waluty krajowej. Waluty Fiat to kawałki papieru lub monety, które z natury nie mają wartości. W każdym razie waluta jest poparta wspólnym przekonaniem uczestników schematu walutowego danego kraju. Kiedy bank centralny z kraju G7, takiego jak Japonia, kupuje rezerwy dewizowe w Stanach Zjednoczonych (USD), wspólne przekonanie o dolarze amerykańskim staje się reklamą dzieloną z Japończykami.

W 2018 r. banki centralne G7 będą świadkami tego jak bitcoiny i inne kryptowaluty, stają się największą walutą międzynarodową w wyniku kapitalizacji rynkowej. To wydarzenie, wraz z globalnym charakterem kryptowalut z dostępem do handlu 24/7, sprawi, że intuicyjne będzie posiadanie kryptowalut, które staną się de facto inwestycją w ramach transzy inwestycyjnej banków centralnych.

Kryptowaluty spełnią również nowe wymagania jako cyfrowe złoto.

Ponadto rezerwy zagraniczne są wykorzystywane w celu ułatwienia handlu międzynarodowego. Oznacza to, że utrzymywanie rezerw w walucie partnera handlowego sprawia, że handel staje się prostszy. W 2018 r. kryptowaluty, takie jak bitcoin, będą wykorzystywane w handlu międzynarodowym w sposób umiarkowany, ponieważ wysokie zyski jako inwestycja będą zachęcać do strategii "wstrzymania" dla krajów G7.

Rezerwy walutowe są również wykorzystywane jako narzędzie polityki pieniężnej. Banki centralne mogą realizować opcję sprzedaży i zakupu walut obcych w celu kontrolowania kursów wymiany. W 2018 r. banki centralne zaczną zdawać sobie sprawę, że polityka pieniężna na globalnym rynku kryptowalut nie jest możliwa do osiągnięcia.

Rezerwy zagraniczne są dodatkowo wykorzystywane jako zabezpieczenie przed własną gospodarką. Kraje, których gospodarki są uzależnione od produktów eksportowych, mogą wykorzystywać walutę obcą jako bufor w przypadku spadku eksportu lub wartości ich waluty.

Banki centralne G7 będą kupować kryptowaluty jako zabezpieczenie dla wydajności swojej gospodarki.

Jak to się stanie?

Ponieważ oczywiste jest, że słabość systemowa walut fiat kontrastuje z falowaniem kryptowalut, komitet wykonawczy banków centralnych zwoła nadzwyczajne spotkania w celu wykonania ich prerogatywy do odejścia od obecnej polityki inwestycyjnej w zakresie zarządzania rezerwami.

Bitcoin i inne wybrane kryptowaluty zostaną dodane do listy kwalifikowanych papierów wartościowych i walut. Pieniądze banku centralnego wpłyną do kryptowalut.

Większość banków centralnych G7 prawdopodobnie wykorzysta zewnętrznych zarządzających funduszami do inwestowania w kryptowaluty w tej nowej epoce. Jednak nie należy oczekiwać, że ta informacja będzie ogólnie dostępna.

To stanie się pod osłoną nocy. Trudno jest zwalczyć stare nawyki.