Siedem przykładów jak blockchain może pomóc w ochronie środowiska

Blockchain jest już wykorzystywany w bankowości i płatnościach, ale większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ta sama technologia może zostać wykorzystana do rozwiązania głównych problemów środowiskowych...

Siedem przykładów jak blockchain może pomóc w ochronie środowiska

Blockchain jest technologią współdzielonej bazy danych, która leży u podstaw Bitcoina i Ethereum i ma być przełomowa dla wielu branż w nadchodzącym dziesięcioleciu. Jest już wykorzystywany w bankowości i płatnościach, ale większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ta sama technologia może zostać wykorzystana do rozwiązania głównych problemów środowiskowych, z jakimi mamy dziś do czynienia na naszej planecie. Jeśli zostanie przyjęty globalnie, może nawet pomóc zatrzymać lub odwrócić zmiany klimatu.

Jako trwałe, odporne na manipulacje bazy danych, które są udostępniane przez społeczność bez scentralizowanego właściciela, są one szczególnie interesujące z przyczyn środowiskowych. Umożliwiają śledzenie i weryfikowanie transakcji i interakcji bez scentralizowanego organu. Może to znacznie zwiększyć przejrzystość, wydajność i rozliczalność projektów środowiskowych.

Blockchain jest publiczną księgą, która może przechowywać historie transakcji lub dowolne inne dane. Nie istnieje jeden właściciel, a jego kopia jest przechowywana na wielu komputerach osobistych na całym świecie. Każdy może go użyć i pomóc w działaniu sieci. To często eliminuje potrzebę pośredników i pozwala użytkownikom na interakcję w trybie peer-to-peer. Może również obniżyć koszty transakcji i zwiększyć wydajność. Ponieważ jest rozprowadzany globalnie, tego rodzaju sieć jest trudna do usunięcia lub zepsucia.

Po utworzeniu zapisu danych nie można go zmienić i pozostanie w księdze na wieczność. Nowy zapis danych można dodać dopiero po sprawdzeniu poprawności na wielu komputerach. Dzięki temu dane są godne zaufania bez polegania na stronie trzeciej. Księga jest zabezpieczona zaawansowaną kryptografią, co utrudnia manipulowanie.

Platformy takie jak Ethereum pozwalają użytkownikom tworzyć programy lub dApps (skrót od zdecentralizowanych aplikacji), które działają na blockchain i mają wiele zastosowań – nie tylko aplikacje finansowe. Programy są wykonywane automatycznie, oraz dokładnie tak, jak uzgodnili wszyscy uczestnicy.

Publiczne łańcuchy bloków są transparentne, co oznacza, że dane wysokiej jakości są dostępne dla każdego i są spójne w całej sieci.

Oto kilka konkretnych obszarów, w których blockchain może mieć pozytywny wpływ na środowisko.

1. Zarządzanie łańcuchem dostaw

Większość ludzi chce kupować produkty etycznie wykonane, ale tego rodzaju informacje są często niedostępne i trudne do zweryfikowania. Produkt przechodzi przez wiele rąk, zanim dotrze do sklepu. Firmom łatwo jest kłamać o tym, jak powstają ich produkty, jakie materiały i chemikalia są używane, gdzie wyrzucają śmieci lub jak traktują swoich pracowników.

Blockchainy mogą być używane do śledzenia produktów od producenta do półki sklepowej i pomagają zapobiegać marnotrawstwu, nieefektywności, oszustwom i nieetycznym praktykom, czyniąc łańcuchy dostaw bardziej przejrzystymi. Mogą również pomóc konsumentom uzyskać lepsze informacje o tym, jak każdy produkt został wyprodukowany i wysłany, aby mogli dokonywać bardziej przyjaznych dla środowiska wyborów.

Gdybyśmy na przykład śledzili żywność, umożliwiłoby to kupującym zakup lokalnych produktów, wiedząc, że rzeczywiście był uprawiany lokalnie. Zmniejszyłoby to również emisję dwutlenku węgla ze względu na brak konieczności podróżowania na duże odległości. Blockchain może zapewnić, że ryba sprzedawana na targu rybnym faktycznie pochodzi od zrównoważonego rybaka, lub sprawdzić, czy torebka kawy rzeczywiście pochodzi od uczciwego producenta.

Foodtrax to dApp oparty na blockchainach, produkowany przez Blockchain Development Company i ma na celu właśnie to – śledzenie żywności od jej producenta do półki sklepowej.

Provenace to kolejny projekt blockchain, którego celem jest uczynienie łańcuchów dostaw bardziej przejrzystymi.

2. Recykling

Obecne programy recyklingu często nie motywują ludzi do uczestnictwa. Odpowiedzialność za prowadzenie programów recyklingu często spoczywa na każdym odrębnym mieście, co powoduje, że w wielu miejscach nie ma programów recyklingu. Trudno jest również śledzić i porównywać wpływ tych programów.

Program recyklingu w blockchain może zachęcić do udziału poprzez nagrodzenie finansowe w postaci tokena krypto w zamian za deponowanie surowców wtórnych, takich jak plastikowe pojemniki, puszki lub butelki. Podobne konfiguracje istnieją już w kilku miejscach na świecie, w szczególności w Europie Północnej.

Ułatwiłoby to przejrzyste śledzenie danych, takich jak objętość, koszt i zysk, oraz ocenę wpływu każdej lokalizacji, firmy lub osoby uczestniczącej w programie.

Social Plastic (inaczej Plastic Bank) to projekt, który zamienia plastik w walutę poprzez zakładanie punktów zbiórki w krajach trzeciego świata, gdzie ludzie mogą deponować zużyte plastiki w zamian za gotówkę, usługi takie jak ładowanie telefonu lub takie artykuły, jak paliwo do gotowania. Ich celem jest oczyszczenie świata z odpadów z tworzyw sztucznych przy równoczesnym zmniejszeniu ubóstwa. Obecnie pracują nad aplikacją opartą na blockchainie, która umożliwi ludziom wymianę plastiku na tokeny krypto.

RecycleToCoin to kolejny rozwojowy dApp, który umożliwi ludziom zwrot zużytych plastikowych pojemników w zamian za token za pośrednictwem zautomatyzowanych maszyn w Europie i na całym świecie.

3. Energia

Tradycyjne sieci energetyczne są scentralizowane, co może powodować nieefektywność w dystrybucji energii, jak na przykład niewykorzystanie nadwyżki. W niektórych częściach świata dotkniętych klęskami żywiołowymi lub ubóstwem, przerwy w zasilaniu mogą pozostawić ludzi bez dostępu do prądu.

System energetyczny oparty na technologii blockchain typu peer-to-peer ograniczyłby potrzebę przesyłu energii elektrycznej na duże odległości. Może to zredukować straty w trakcie "podróży". Pomogłoby to również zmniejszyć zapotrzebowanie na magazynowanie energii, ponieważ taki handel może transportować energię elektryczną lokalnie, skąd jest produkowana w nadmiarze, tam, gdzie jest potrzebna.

Transactive Grid jest wspólnym przedsięwzięciem ConsenSys i LO3 Energy, które pracuje na platformie blockchain, która rozwiązuje ten problem.

SunContract to oparta na blockchain platforma wymiany energii typu peer-to-peer przeznaczona dla energii słonecznej i innych odnawialnych źródeł energii.

Instalacje elektrowni są kosztowne i często finansowane są przez rządy dużych prywatnych firm.

Platforma typu blockchain mogłaby umożliwić instytucjom, firmom i osobom prywatnym uzyskanie zwrotu z bezpośredniego inwestowania w instalacje wykorzystujące energię odnawialną na swoim terenie i na całym świecie.

EcoChain to rozwijany dApp, którego celem jest właśnie to – stworzenie platformy dla ludzi do inwestowania w odnawialne źródła energii i uzyskania zwrotu z inwestycji.

ElectricChain to kolejna platforma blockchain z kilkoma aplikacjami, takimi jak SolarCoin, która ma na celu przekonywanie do instalacji słonecznych na całym świecie.

4. Traktaty dotyczące środowiska

W rzeczywistości trudno jest śledzić rzeczywisty wpływ umów środowiskowych, a czasami rządy i korporacje nie mają motywacji na dotrzymywanie obietnic. Oszustwa i manipulowanie danymi to także problemy w tym obszarze.

Blockchain może zniechęcić korporacje i rządy do wycofywania się z obietnic środowiskowych lub błędnego raportowania ich postępów, ponieważ technologia umożliwiłaby przejrzyste śledzenie ważnych danych środowiskowych i pokazanie, czy zobowiązania zostały spełnione. Po wprowadzeniu danych do publicznego blockchainu pozostają one w nim na zawsze.

Przechowywanie dokumentów prawnych w systemie blockchain może ograniczyć oszustwa i manipulacje, na przykład w ramach globalnego systemu kredytów węglowych. Około 979 milionów wydawane jest rocznie na administrowanie samym systemem. Jeśli posiadasz niezmienny zapis kredytów kupionych i sprzedanych, wówczas istnieją małe szanse na to, że korporacje i rządy będą szukać drogi wyjścia, gdy kredyty węglowe zostaną przekupione lub sprzedane nielegalnie.

5. Non-profit

Kiedy przekazujesz darowiznę na rzecz organizacji charytatywnej związanej z ochroną środowiska, śledzenie, gdzie trafiają pieniądze lub jak są wydawane, może być trudne. Biurokracja, korupcja i nieefektywność wciąż są powszechne w przestrzeni charytatywnej.

Technologia Blockchain może zapewnić, że pieniądze przeznaczone na nagrodę za konserwację lub płatności za konkretną sprawę nie znikną w niewłaściwych kieszeniach poprzez biurokratyczne labirynty. Pieniądze oparte na blockchain mogą zostać automatycznie udostępnione odpowiednim stronom w odpowiedzi na konkretne cele środowiskowe.

Blockchainy umożliwiają transfer środków bez kont bankowych – co jest korzystne dla osób w krajach, w których brakuje infrastruktury bankowej. Oznacza to, że możliwe jest wysyłanie pieniędzy bezpośrednio do osób, które tego potrzebują, bez przechodzenia przez skomplikowaną sieć pośredników lub scentralizowanego organu.

Bitgive i Bithope są dwiema organizacjami charytatywnymi współpracującymi z kryptowalutami.

6. Podatek węglowy

W obecnym systemie wpływ każdego produktu na środowisko jest trudny do określenia, a jego ślad węglowy nie jest uwzględniany w cenie. Oznacza to, że konsumenci mają niewielką motywację do kupowania produktów o niskim śladzie węglowym, a przedsiębiorstw do sprzedawania takich produktów.

Śledzenie śladu węglowego każdego produktu za pomocą łańcucha bloków chroniłoby te dane przed manipulacją i mogłoby być użyte do określenia kwoty podatku węglowego do naliczenia w punkcie sprzedaży. Jeśli produkt o dużym śladzie węglowym jest droższy w zakupie, zachęciłoby to kupujących do kupowania produktów bardziej przyjaznych dla środowiska, a zatem zachęcałoby firmy do restrukturyzacji swoich łańcuchów dostaw w celu zaspokojenia popytu na takie produkty.

System reputacji oparty na systemie blockchain może również zapewnić punktację każdej firmie i produktowi w oparciu o ślad węglowy sprzedawanych produktów. Sprawiłoby to, że produkcja stałaby się bardziej przejrzysta i zniechęciłaby do marnotrawnych i nieprzyjaznych dla środowiska praktyk.

7. Zmieniające się zachęty

W świecie złożoności osoby lub firmy mogą mieć trudności z dostrzeganiem bezpośrednich skutków swoich działań. Dlatego zachęty do działania w sposób zrównoważony środowiskowo nie zawsze są jasne, zwłaszcza w krótkim okresie.

Technologia blockchain może pomóc zarówno osobom fizycznym, jak i firmom zobaczyć rzeczywisty wpływ ich działań i zachęcić ich do podejmowania działań korzystnych dla środowiska. Blockchain może być użyty do przejrzystego śledzenia różnorodnych danych, takich jak ślad węglowy każdego produktu, emisji gazów cieplarnianych czy odpadów z fabryki lub ogólnej historii przestrzegania przez firmę norm środowiskowych. Firmy i osoby prywatne mogą być zachęcane do działania w sposób zrównoważony środowiskowo poprzez dostępność informacji, tokenizowane kredyty przyznawane za podejmowanie określonych działań lub systemy reputacji oparte na blockchainie.

Te nowe zachęty mogą całkowicie zmienić czynniki napędzające naszą gospodarkę i przynieść korzyści nie tylko nam, ale także przyszłym pokoleniom żyjącym na naszej planecie.