Reewaluacja śladu węglowego kopania kryptowalut

MDPI sugeruje reewaluację wpływu na środowisko wydobycia Bitcoina, podkreślając jego potencjalną rolę jako katalizatora dla ekspansji energii odnawialnej i dekarbonizacji w szerszym zakresie

Reewaluacja śladu węglowego kopania kryptowalut

Nowy artykuł opublikowany przez MDPI (Molecular Diversity Preservation International) sugeruje "ponowną ocenę wpływu na środowisko wydobycia Bitcoina, podkreślając jego potencjalną rolę jako katalizatora dla ekspansji energii odnawialnej i dekarbonizacji w szerszym zakresie".

Artykuł zwraca uwagę na poniższe zagadnienia:

Uznanie, że pomiar zużycia energii per transakcja, jest nieadekwatne

Wyliczanie zużycia energii per transakcja pomija fakt, że popyt na Bitcoina do celów transakcyjnych jest niewielkim czynnikiem motywującym do wydobycia, błędem jest sugerowanie, że przepustowość Bitcoina może rosnąć tylko kosztem większego zużycia energii. Od siebie możemy dodać, że artykuł nie wspomina w tym kontekście nawet o Lightning Network, które całkowicie miażdży koncepcję limitu przepustowości sieci Bitcoin.

Problemy odnawialnych źródeł energii i jak Bitcoin adresuje problem ich rentowności i braku stabilności

Wydobycie Bitcoina może działać jako elastyczna odpowiedź na rynku mocy (Demand Side Response), dostarczając usługi pomocnicze amortyzujące szoki podaży energii, zwiększając rentowność poprzez oferowanie alternatywy dla sprzedaży energii po bardzo niskich cenach w okresach nadmiernej produkcji energii.

Redukcja emisji z niewykorzystanych źródeł energii

Gaz ze składowisk, kopalni, szybów naftowych i uwięziony gaz ziemny to znaczące źródła emisji metanu do atmosfery, albo przez wentylację, albo przez spalanie (flarowanie).

Konteneryzowane wydobycie (Bitcoina) i rozwiązania w oparciu o turbiny gazowe przekształcają gazy cieplarniane w dwutlenek węgla, który biorąc pod uwagę wyższy wskaźnik efektu cieplarnianego metanu niż CO2, nie tylko zapewnia dodatkowy strumień dochodów dla firm energetycznych, ale także zmniejsza ślad węglowy poprzez dodanie obciążenia, które nie korzysta z sieciowej podaży energii.

Wydobycie Bitcoina sprzyja odnawialnym źródłom energii i może prowadzić do dekarbonizacji

"Zidentyfikowaliśmy dowody sugerujące, że wydobycie Bitcoina grawituje ku tanim, często odnawialnym, źródłom energii, dostarczając dodatkowe źródło dochodów, które mogą pomóc w ekspansji niestabilnych źródeł energii odnawialnej i wspierać przejście na zieloną sieć."

Bitcoin może sprawić, że źródła energii niskoemisyjnej będą najbardziej dochodowe

"Dodatkowo, wydobycie może wprowadzić efekt kompozycji, dzięki któremu źródła energii niskoemisyjnej stają się relatywnie bardziej dochodowe niż te o wysokiej emisji, wypierając je na margines. Może to potencjalnie być Święty Graal dekarbonizujących rozwiązań opłacalnego wykorzystania energii."

Bitcoin może przyczynić się do znalezienia globalnej ceny rynkowej CO2

"Jako że Bitcoin działa jako drapieżnik energetyczny, może prowadzić do ustalenia prawdziwej wartości energii elektrycznej i potencjalnie przyczynić się do znalezienia globalnej ceny rynkowej  dla dwutlenku węgla - długo poszukiwanego celu działań w obszarze ochrony klimatu."

Wydobycie Bitcoina nie wpływa negatywnie na dekarbonizację, czy pogarszanie zmian klimatu

"Jeśli zużycie energii przez przez sieć Bitcoin osiągnie szczyt na poziomie tylko 1% globalnej energii elektrycznej, nie utrudni to globalnej dekarbonizacji, ani zauważalnie nie pogorszy zmian klimatu."

Branża wydobycia Bitcoina zmierza w kierunku doskonałej konkurencji

"Dodatkowo, cechy branży wydobycia Bitcoin sugerują trend w kierunku doskonałej konkurencji w nadchodzących latach, co oznaczałoby rosnącą wrażliwość na koszt krańcowy, co może zachęcać do adopcji niestabilny odnawialnych źródeł energii do wydobycia."

Wydobycie Bitcoina może wspierać dekarbonizację i ekspansję energii odnawialnej

"Pomimo wysokiego zużycia energii, unikalne zachowania nabywców energii wśród górników Bitcoina mogą przyczynić się do dekarbonizacji netto jako zasobu o elastycznym obciążeniu. Uznajemy uzasadnione obawy dotyczące zużycia energii przez Bitcoina i wyzwania dla przyszłej roli Bitcoina jako katalizatora ekspansji energii odnawialnej. Jednak biorąc pod uwagę techniczne cechy Bitcoina, rosnące tendencje do penetracji energii odnawialnej i zwiększoną konkurencję na rynku wydobycia, istnieje prawdopodobny argument, że te wyzwania mogą zostać pokonane."