Nie powtarzajcie historii

Prognoza dotycząca rynku kryptowalut na rok 2018.

Nie powtarzajcie historii

W ubiegłym tygodniu FED zadecydował o podniesieniu stóp procentowych do poziomu 1.25% – 1.5% procenta, oraz zapowiedział, że kolejne zwyżki będą miały miejsce parokrotnie w 2018 roku. Ale czemu jest to takie ważne?

Zmiana stopy procentowej bardzo silnie wpływa na przedsiębiorstwa, gdyż determinuje wysokość odsetek od obligacji państwowych oraz wszelkiej maści kredytów. W momencie podniesienia stopy procentowej pojawia się niepewność, wynikająca z tego, czy po podwyżce, firmy nadal będzie stać na spłatę zobowiązań. Jeśli nie - niesie to ze sobą realne zagrożenie bankructwa przedsiębiorstwa.

Gospodarka USA znajduje się w zaawansowanym stadium ekspansji gospodarczej, która spośród czterech głównych faz cyklu koniunkturalnego cechuje się najwyższym wzrostem gospodarczym. Zawsze po tej fazie następuje recesja, czyli faza, w której rynek spowalnia. Cykl koniunkturalny trwa zazwyczaj od 3 do 8 lat, natomiast aktualny trwa już prawie 10 lat. Warto także wziąć pod uwagę, że raz na 17-21 lat pojawia się nowa, przełomowa technologia, która bezpośrednio wiąże się z tzw. twórczą destrukcją Schumpetera zakładającą upadek starych, niezdolnych do rozwoju firm oraz powstanie nowych, innowacyjnych.

Dalsze podnoszenie stopy procentowej może spowodować odpływ kapitału ze starych, mniej opłacalnych firm. Dodatkowo, inwestorzy coraz silniej interesują się technologią blockchain i małymi kroczkami, gospodarka Stanów zbliża się do wejścia w fazę spowolnienia gospodarczego. Następny rok na pewno będzie ciekawy. Ciężko na podstawie paru myśli przewidzieć co się wydarzy, jednakże, bardzo realne zdaje się stwierdzenie, że w 2018 roku rynek kryptowalut będzie rósł jeszcze szybciej… nawet w obliczu recesji, która tylko zachęci ludzi do przyjrzenia się technologii blockchain.

Innym argumentem, na podstawie którego można zakładać wzrost kryptowalut jest fakt, że blockchain stał się popularny dopiero w tym roku. A jeżeli założymy, że od pomysłu do wdrożenia jakiejś technologii, firma potrzebuje około roku to w 2018 jak grzyby po deszczu będą pojawiać się innowacje oparte na blockchainie, co spowoduje dalszą ekspansję kryptowalut. Sama technologia blockchain także powinna się rozwinąć. Przy pomyślnych wiatrach, w następnym roku powinna wejść technologia Lightning Network, która znacznie zmniejszy koszty transakcji oraz czas przesyłu bitcoinów. Ethereum z kolei, może przejdzie na Proof of Stake, czyli, mówiąc w dużym uproszczeniu - Lightning Network dla ethereum.

Obok wszystkich szans, jakie daje nam technologia blockchain, decydujący głos będą miały rządy państw oraz regulacje blockchaina i to one zdecydują jak szybko ta technologia się rozwinie.