Chińska telewizja państwowa: „Blockchain ma 10-krotnie większą wartość niż internet”

Chińska telewizja państwowa: „Blockchain ma 10-krotnie większą wartość niż internet”

Chiny nie tylko inwestują w blockchain, ale również edukują na temat blockchaina. W niedzielę na antenie największej chińskiej telewizji państwowej padło stwierdzenie, że technologia łańcucha bloków ma dziesięciokrotnie większą wartość niż internet.

Taką opinię sformułował Chen Weihong, gospodarz programu „Dialogue” emitowanego na antenie China Central Television (CCTV). Audycja po raz pierwszy poświęcona była tematyce technologii blockchain. Godzinna dyskusja prowadzona w języku chińskim i angielskim miała w dużym stopniu charakter edukacyjny. Stanowiła wprowadzenie szerokiej publiczności do zagadnień związanych z łańcuchem bloków, możliwości, jakie daje ta technologia, oraz związanych z nią zagrożeń.

W debacie wzięły udział znane osobistości z branży – zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, również spoza Chin. Pojawił się m.in. Don Tapscott, jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie innowacji oraz wpływu technologii na życie społeczne, a także współautor książki „The Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World” (2016).

To właśnie Tapscott wyłożył klarowną angielszczyzną, na czym polega koncepcja łańcucha bloków i rozproszonego rejestru, na co prowadzący program Weihong zareagował sugestią, że blockchain stanowi drugą fazę rozwoju internetu i posiada wartość dziesięciokrotnie wyższą niż jego poprzednie stadium.

– Wartość internetu polega na gromadzeniu rozproszonych fragmentów informacji w jednym miejscu, czym zajmują się Google i Facebook. Natomiast obecnie wkraczamy w erę, w której informacja zostaje poddana decentralizacji, dzięki czemu poszczególni użytkownicy sieci uzyskają możliwość kontroli danych na swój temat. To właśnie zapewni nam blockchain i na tym polega jego wartość – stwierdził Weihong.

Uczestnicy debaty nie próbowali jednak kolorować rzeczywistości. W rozmowie pojawiły się również wątki ICO i nadużyć związanych z wykorzystaniem blockchaina do nieuczciwych celów. Całość programu została udostępniona w YouTube.

Zdjęcie: Travis Wise