Amerykańska ustawa może dać rozpęd blockchainowi

Niejasne przepisy umieszczone w ustawie dotyczącej wydatków na obronę mogą posłużyć jako trampolina dla adopcji blockchain w amerykańskich agencjach rządowych.

Amerykańska ustawa może dać rozpęd blockchainowi

Niejasne przepisy umieszczone w ustawie dotyczącej wydatków na obronę mogą posłużyć jako trampolina dla adopcji blockchaina w amerykańskich agencjach rządowych.

Część większego projektu, zwanego ustawą o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), zmodernizowana ustawa o technologii rządowej (MGT) pozwoli sektorowi publicznemu przekierować oszczędności kosztów (które zwykle muszą zostać zwrócone do Departamentu Skarbu) na wewnętrzne fundusze obrotowe, które mogą być używane do ulepszania swoich systemów IT.

To upoważnia agencje do wykorzystania funduszy kapitału obrotowego na projekty modernizacyjne, które należą do jednego z trzech segmentów: cyberbezpieczeństwa, migracji starszych systemów do chmury oraz "innych innowacyjnych platform i technologii".

Mimo że blockchain nie jest bezpośrednio wspomniany w tekście MGT – to wpisuje się w projekt ustawy, która ma rozwinąć technologię ponad etap sprawdzania słuszności koncepcji na poziomie agencji.

Katalizator Blockchaina

Firmy, które chciałyby świadczyć usługi typu blockchain przedsiębiorstwom w sektorze publicznym, potwierdziły optymizm, że akt ten może zapewnić ścieżkę do zwiększonego finansowania i eksperymentowania na szczeblu rządowym.

Elastyczność zapewniona przez MGT mogłaby również zapewnić agencjom pewne obejście procesu przyznawania środków kongresowych, który został zmiażdżony przez „polityczny alogizm”.

Zamiast uchwalać coroczne budżety, kongres w ostatnich latach uchwalił serię ustaw przedłużających ustalenia z poprzednich lat. Dynamika ta hamuje starania agencji mające na celu zapewnienie finansowania modernizacji technologii.
MGT może zmienić tę dynamikę, dając agencjom więcej swobody w podejmowaniu decyzji, które ulepszenia technologii mają realizować i jak za nie zapłacić.

Bariery pozostają

Pomimo faktu, że MGT stwarza okazję do wykorzystania blockchaina w rządowych projektach "modernizacyjnych", to technologia musi zademonstrować, że będzie użyteczna na poziomie przedsiębiorstwa, zanim agencje będą w stanie to w pełni wykorzystać.

Podczas gdy przetwarzanie w chmurze i relacyjne bazy danych są sprawdzone pod względem niezawodności, możliwości skalowania i możliwości zastąpienia istniejących systemów w dużej organizacji, takiej jak agencja rządowa, rozwiązania blockchain wciąż muszą przecierać ścieżki w celu wykazania tego samego poziomu wiarygodności.

źródło: coindesk.com