22 kraje podpisują deklarację Europejskiego Partnerstwa Blockchain

Cyfrowy Dzień Komisji Europejskiej 2018 doprowadził do podpisania Deklaracji utworzenia europejskiego partnerstwa Blockchain złożonego z 22 krajów, wynika z komunikatu prasowego Komisji Europejskiej z 10 kwietnia.

22 kraje podpisują deklarację Europejskiego Partnerstwa Blockchain

Cyfrowy Dzień Komisji Europejskiej 2018 doprowadził do podpisania Deklaracji utworzenia europejskiego partnerstwa Blockchain złożonego z 22 krajów.

Podczas wczorajszego wystąpienia wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej wezwał Europę do zostania liderem w dziedzinie technologii cyfrowych, pracując nad innowacjami Blockchain i sztuczną inteligencją (AI).

W komunikacie prasowym czytamy, że partnerstwo będzie "narzędziem współpracy między państwami członkowskimi w celu wymiany doświadczeń i wiedzy fachowej w dziedzinach technicznych i regulacyjnych oraz przygotowania do uruchomienia ogólnounijnych aplikacji [Blockchain] na jednolitym rynku cyfrowym z korzyścią dla sektora publicznego i prywatnego".

Komisarz ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Mariya Gabriel mówiła o tym, że technologia Blockchain może zostać włączona do istniejącej branży:

"W przyszłości wszystkie usługi publiczne będą korzystały z tej technologii. Blockchain jest doskonałą okazją dla Europy i państw członkowskich do ponownego przemyślenia ich systemów informacyjnych, promowania zaufania użytkowników i ochrony danych osobowych, tworzenia nowych możliwości biznesowych i ustanowienia nowych obszarów przywództwa, z korzyścią dla obywateli, usług publicznych i firm".

Temat regulacji technologii Blockchain został również poruszony w komunikacie prasowym, który stwierdził, że Partnerstwo "przyczyni się do stworzenia sprzyjającego środowiska, w pełnej zgodności z prawem UE i jasnymi modelami zarządzania, które pomogą usługom wykorzystującym [Blockchain] rozkwitać w całej Europie. "KE zgłosiła na początku marca, że będą wydawać ogólnounijne ramy dotyczące branży fintech i Blockchain.

Kraje uczestniczące, które podpisały deklarację w sprawie partnerstwa Blockchain, są następujące: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Komunikat prasowy dodaje, że inni członkowie UE i Europejski Obszar Gospodarczy również zostali zaproszeni do dołączenia.

Na początku lutego KE uruchomiła Unijne Obserwatorium i Forum Blockchain, które Gabriel nazwała "jednym z najbardziej wszechstronnych repozytoriów doświadczeń i wiedzy specjalistycznej".

Komunikat prasowy zauważa, że KE zainwestowała ponad 80 milionów euro w projekty związane z Blockchain, a do roku 2020 przeznaczono około 300 milionów euro na rozwój Blockchain.

źródło: cointelegraph.com