Wniosek braci Winklevossów odrzucony przez SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) odrzuciła wniosek o fundusz wymiany Bitcoina złożony przez braci Tylera i Camerona Winklevossów, zgodnie z oświadczeniem opublikowanym przez SEC w czwartek, 26 lipca.

Wniosek braci Winklevossów odrzucony przez SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) odrzuciła wniosek o fundusz wymiany Bitcoina złożony przez braci Tylera i Camerona Winklevossów, zgodnie z oświadczeniem opublikowanym przez SEC w czwartek, 26 lipca.

Bats BZX Exchange, Inc. (BZX) złożyła propozycję zmiany przepisów w SEC, aby umożliwić jej notowanie i obrót akcjami Winklevoss Bitcoin Trust w 2016 r. To pierwsze zgłoszenie ETF na Bitcoina złożone przez bliźnięta Winklevoss "zostało odrzucone przez SEC w lutym 2017 r. Podawanym powodem jest w dużej mierze nieuregulowana natura rynków Bitcoin (BTC). Agencja powiedziała wtedy:

"Kiedy rynek transakcji natychmiastowych jest nieuregulowany – muszą istnieć znaczące, regulowane rynki instrumentów pochodnych powiązane z aktywami bazowymi, z którymi giełda może zawrzeć umowę o podziale nadzoru".

Po dezaprobacie wstępnej propozycji grupa złożyła "terminową petycję, w której zwraca się do Komisji o rewizję dezaprobaty ze strony delegowanego organu".

SEC opublikował nowe oświadczenie w czwartek, 26 lipca, odrzucając petycję. Jeśli chodzi o twierdzenie Winklevossów, że rynki krypto są "wyjątkowo odporne na manipulacje", agencja stwierdziła, że "zapisy przed Komisją nie popierają takiego wniosku".

SEC podkreśliła dalej, że odrzucenie petycji nie zależy od tego, czy kryptowaluty lub technologia blockchain jest" użyteczna lub wartościowa jako innowacje lub inwestycje". Komisja kontynuowała:

"Komisja raczej nie pochwala proponowanej zmiany zasad, ponieważ... BZX nie wywiązała się ze swoich obowiązków wynikających z ustawy o giełdzie i zasad postępowania Komisji, aby wykazać, że jej wniosek jest zgodny z wymogami ustawy o giełdzie... w szczególności z wymogiem, aby jego zasady zostały opracowane w celu zapobiegania oszukańczym i manipulacyjnym działaniom i praktykom".

Komisja wyraziła obawy, że znaczna część transakcji bitcoinowych odbywa się na "nieregulowanych giełdach poza Stanami Zjednoczonymi", co jest uzupełnieniem skrupułów związanych z niską płynnością.

Pomimo otrzymywania wniosków o zatwierdzenie ETF na Bitcoina od kilku wnioskodawców, SEC nadal nie zaakceptowała żadnego z nich.

źródło: cointelegraph / grafika: flickr