Wielki reset, skutki przejścia firm na pracę zdalną

Wielki reset, skutki przejścia firm na pracę zdalną

Jedną z niewielu dobrych rzeczy jaką zawdzięczamy pandemii, jest postępująca transformacja na zdalny tryb pracy. Wirus pokazał nam, że przejście na pracę zdalną jest możliwe, a często nawet bardzo korzystne. W związku z tym, nie trudno się domyślać, że trend ten utrzyma się nawet po powrocie do "normalnego" trybu życia.

Jakie skutki może spowodować ta zmiana w najbliższej dekadzie?

Wiejskie życie w stylu Romana Kluski

Dużo osób przeprowadzi się do mniejszych miast i wsi, z mniejszym kosztem i lepszą jakością życia. Regiony te jednak muszą szybko się zmodernizować, aby przyciągnąć mieszczuchów. Lepsze szkoły oraz szybsze łącza internetowe to konieczność.

Źródło: https://www.counterfire.org/articles/opinion/19686-town-and-country-attitudes

Praca asynchroniczna

Biura są rozpraszającymi fabrykami chwilowej, nieproduktywnej gratyfikacji, w których praca synchroniczna niezwykle utrudnia osiąganie określonych celów. Narzędzia, które umożliwiają pracę asynchroniczną są najważniejszą rzeczą jakiej wymaga praca zdalna.

Źródło: https://www.typetalk.com/blog/asynchronous-communication-heres-what-we-know-so-far/

"Bullshit jobs"

Potrzeba odbębnienia 8 godzin dziennie zniknie i zostanie zastąpiona przez przejrzyste zadania i obowiązki. Pracownicy będą robić to, co trzeba w rzeczywistości zrobić, zamiast marnować czas udając bycie zajętym razem z resztą biura.

Powrót do hobby:

Praca zdalna doprowadzi do wzrostu liczby osób wykonujących hobby i aktywności łączących ich z lokalną społecznością. To wiąże się z zawarciem głębszych, bardziej znaczących relacji, co pomoże w walce z wszechobecnym problemem samotności i izolacji.

Integracja i różnorodność

Szybko pojawią się otwarte zespoły o wysokim stopniu różnorodności. Firmy, które najszybciej wejdą w ten system zdobędą przewagę, przez co przyciągać będą światowy talent, natomiast firmy, które będą działać według starych zasad, stracą swoich najlepszych pracowników na rzecz konkurentów.

Źródło: https://www.praxity.com/insights/thought-leadership/posts/2019/june/how-diversity-and-inclusion-can-add-value-in-accounting/

Koncentracja na wynikach

Czas zostanie zastąpiony przez produktywność. Najlepszymi pracownikami staną się tacy, którzy będą konsekwentnie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Decyzje o awansie będą podejmowane na podstawie zdolności, a nie tego, z kim pijesz piwo po pracy.

Przepracowanie

Firmy boją się, że nowy system sprawi, że pracownicy nie będą pracować wystarczająco dużo. W rzeczywistości stanie się odwrotnie. Trzeba będzie zająć się problemem wypalenia zawodowego związanego z nadmiarem pracy.

Równowaga między pracą, a życiem prywatnym

Wzrost liczby zdalnych pracowników sprawi, że ludzie zaczną zmieniać swoje priorytety i dostosowywać pracę do swojego trybu życia. Zaczną zdawać sobie sprawę z tego, że są czymś więcej niż ich pracą, a tym samym z głębszych życiowych celów w innych jego obszarach.

Źródło: https://www.inc.com/jim-schleckser/seven-secrets-of-successful-people-to-living-a-balanced-life.html

Zdrowie i dobre samopoczucie

Brak potrzeby dojazdów da pracownikom łącznie 25 dodatkowych dni wolnych rocznie. Będą wykorzystywać wolność, jaką mają, do bardziej swobodnego organizowania codziennych spraw. Popołudniowe biegi, poranna medytacja itd.

Źródło: https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/sections/health-shots/2014/01/07/260470831/mindfulness-meditation-can-help-relieve-anxiety-and-depression

Osobiste narzędzia automatyzacji pracy

Zrobotyzowana automatyzacja procesów zmieni pracę jednostek. Narzędzia niewymagające znajomości kodu, umożliwią pracownikom tworzenie botów, które zautomatyzują ich podstawowe zadania w pracy.

Źródło: https://www.themanufacturer.com/articles/robotic-process-automation-rpa-for-manufacturing/

Zdalne życie

Można sobie wyobrazić jaki potencjał biznesowy mogą mieć obecnie domy mobilne, kampery pozwalające na pracę z dowolnego miejsca. Pojawią się powiązane z tym parkingi i różnego rodzaju usługi. Stanie się to jeszcze szybciej, jeżeli na rynku pojawią się samo-prowadzące się pojazdy. Możecie spodziewać się produktu Tesli z tego obszaru.