USA CFTC ukarze UBS, Deutsche Bank, HSBC za spoofing i manipulacje

Amerykański regulator instrumentów pochodnych miał ogłosić, że nałożył na europejskich kredytodawców UBS, HSBC i Deutsche Bank grzywny w wysokości miliona dolarów za tak zwany "spoofing" i manipulacje na amerykańskim rynku kontraktów futures.

USA CFTC ukarze UBS, Deutsche Bank, HSBC za spoofing i manipulacje

Amerykański regulator instrumentów pochodnych miał ogłosić, że nałożył na europejskich kredytodawców UBS, HSBC i Deutsche Bank grzywny w wysokości miliona dolarów za tak zwany "spoofing" i manipulacje na amerykańskim rynku kontraktów futures – trzy osoby z bezpośrednią wiedzą na temat tej sprawy poinformowały Reuters.

Działania w zakresie egzekwowania prawa prowadzone przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) są wynikiem wielostronnego dochodzenia, które obejmuje również Departament Sprawiedliwości (DoJ) i Federalne Biuro Śledcze (FBI).

Grzywny dla UBS i Deutsche Bank wzrosną o 10 milionów, podczas gdy grzywna dla HSBC będzie nieco niższa, mówią informatorzy, bez podawania dokładnych danych. Rzecznicy prasowi HSBC, Deutsche Bank i UBS odmówili komentarza.

Spoofing polega na składaniu ofert zakupu lub ofert sprzedaży kontraktów futures z zamiarem anulowania ich przed egzekucją. Tworząc iluzję popytu, fałszerze mogą wpływać na ceny, aby uzyskać korzyści na swoich pozycjach rynkowych. Spoofing jest przestępstwem kryminalnym na mocy przepisu wprowadzonego w ramach reformy finansowej Dodda-Franka z 2010 roku.

Niektóre z manipulacji wyszły na światło dzienne jako wynik poprzednio ustalonych dochodzeń władz na rynku forex. Z kolei UBS sam zgłosił złe postępowanie, według dwóch osób znających tę sprawę.

Dochodzenia bankowe trwają dłużej niż rok – mówiła jedna z osób.

To rozstrzygnięcie jest najpoważniejszą decyzją jaką dotychczas wykonał szef CFTC ds. Egzekwowania prawa James McDonald, który został wyznaczony do pełnienia tej funkcji w marcu 2017 r.

McDonald, który wcześniej był prokuratorem w południowym dystrykcie Nowego Jorku, powiedział we wrześniu, że planuje zachęcić firmy i personel do zgłaszania własnych błędów i współpracować z badaczami, ma nadzieję, że strategia ułatwi ściganie kolejnych osób.

W sierpniu sąd apelacyjny w USA utrzymał w mocy wyrok skazujący byłego przedsiębiorcę szybkiej obsługi z New Jersey Michaela Coscia, który był pierwszą osobą, ściganą karnie za manipulacyjną praktykę handlową.

Rzeczniczka CBOE, jednej z największych amerykańskich giełd futures, odmówiła komentarza. Rzeczniczka grupy CME, innej głównej giełdy futures, nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

źródło: reuters.com