Tajlandia zapowiada wspieranego przez państwo „Bond Coina”

Rząd Tajlandii podejmuje szybkie kroki w celu przyjęcia i wdrożenia kryptowalut i technologii blockchain w ramach swojej administracji. Lokalne raporty z 16 lipca 2018 r. potwierdziły, że znacząca instytucja zajmująca się papierami wartościowymi w Tajlandii opracowuje token cyfrowy.

Tajlandia zapowiada wspieranego przez państwo „Bond Coina”

Rząd Tajlandii podejmuje szybkie kroki w celu przyjęcia i wdrożenia kryptowalut i technologii blockchain w ramach swojej administracji. Lokalne raporty z 16 lipca 2018 r. potwierdziły, że znacząca instytucja zajmująca się papierami wartościowymi w Tajlandii opracowuje token cyfrowy, aby ułatwić rozrachunek rozliczeń obligacji korporacyjnych.

Bond Coin usprawni obecne procesy

The Bangkok Post donosi, że Thai Bond Market Association (TBMA) studiuje technologię blockchain i rozwija "Bond Coina", państwowy token zbudowany na prywatnym blockchainie, aby umożliwić transakcje pomiędzy uprawnionymi uczestnikami, takimi jak organy nadzoru i emitenci obligacji. Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), krajowa organizacja nadzoru finansowego, zezwoliła TBMA na wykonanie planu rozwoju prywatnego projektu w trzech etapach. Oczekuje się, że Bond Coin zostanie uruchomiony w sierpniu 2019 roku.

Prywatny blockchain zapewni uczestnikom arkusz informacyjny z wyszczególnieniem etapów płatności, stóp procentowych i innych istotnych informacji. TBMA ma na celu skrócenie odpowiednich tradycyjnych procesów bankowych z 7-10 dni przetwarzania, do jednego dnia.

Jak stwierdził prezes TBMA, Tada Phutthitada, pierwsza faza projektu Bond Coin obejmuje opracowanie "systemu subskrypcji rejestratora" do stosowania przy weryfikacji transakcji pomiędzy uczestnikami. Warto zauważyć, że inteligentne kontrakty zostaną wdrożone na początkowym etapie, głównie w zakresie obsługi subskrypcji, weryfikacji i systemu informacji rozliczeniowych.

Druga faza projektu ma być kompletna w ciągu dziewięciu miesięcy lub na początku 2019 r. i obejmować będzie dodatkowe funkcje, takie jak obsługa depozytów za obligacje i rozwój systemu. Trzecia faza obejmuje integrację dwóch poprzednich części projektu z Bond Coinem, w tym infrastrukturę rozliczeniową i rozrachunkową za pomocą tokena cyfrowego. Po ukończeniu, prywatny blockchain ma obniżyć czas rozliczania obligacji korporacyjnych z dwóch dni do przypuszczalnie mniej niż 24 godzin, ponieważ pośrednicy przeważający w obecnym systemie zostaną wyeliminowani w zbliżającym się Bond Coinie.

Tajlandia buduje nowy przemysł

Dla Tajlandii, monarchii konstytucyjnej, rozwój następuje szybko po szeregu zmian regulacyjnych, które stanowią uzupełnienie rozwijającego się sektora kryptowalut. Wydawcy tokena mogą teraz uzyskać dostęp do dedykowanych portali, aby przesłać swoje projekty do weryfikacji. Po zatwierdzeniu, portal weryfikacyjny ICO będzie z kolei przekazywał listę do Tajlandzkiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w celu ostatecznej selekcji.

Ponadto kilka firm finansowych w kraju, które są zarejestrowane w Tajlandzkim Stowarzyszeniu Spółek Papierów Wartościowych (ASCO) wyraziło zainteresowanie stworzeniem cyfrowej waluty będącej wspólną własnością.

źródło: btcmanager.com