Iran przyjmie bitcoiny – z pewnymi zastrzeżeniami

Wysoka Rada Iranu ds. Cyberprzestrzeni (HCC) powiedziała, że "przyjmuje" bitcoin mo co do nich jednak pewne zastrzeżenia.

Iran przyjmie bitcoiny – z pewnymi zastrzeżeniami

Wysoka Rada Iranu ds. Cyberprzestrzeni (HCC) powiedziała, że "przyjmuje" bitcoin, jednak ma co do nich pewne zastrzeżenia.

Według irańskiej gazety Financial Tribune, Abolhassan Firouzabadi, sekretarz krajowego organu ds. Cyberprzestrzeni, powiedział: "Cieszymy się z bitcoinów, ale musimy mieć przepisy dotyczące bitcoinów i wszelkich innych walut cyfrowych... przestrzeganie zasad jest koniecznością".

Pomimo braku szczegółowych regulacji dotyczących kryptowalut w Iranie, Bitcoin jest wykorzystywany w tym kraju na wielu płaszczyznach. Są to m.in. płatności, handel, wykopywanie, biznes etc.

Jednak sekretarz HCC ostrzegł:

"Mechanizmy kontroli i nadzoru nad dostawami kryptowalut realizowane są we współpracy z bankiem centralnym i podmiotami powiązanymi, ale ludzie muszą być świadomi ryzyka i niebezpieczeństw po stronie popytu".

Firouzabadi wskazał również, że HCC i bank centralny Iranu już współpracowały przy badaniu walut cyfrowych, w związku z niedawnym wzrostem cen i że proces ten będzie kontynuowany.

źródło: coindesk.com