Wysoka Rada Iranu ds. Cyberprzestrzeni (HCC) powiedziała, że "przyjmuje" bitcoin, jednak ma co do nich pewne zastrzeżenia.

Według irańskiej gazety Financial Tribune, Abolhassan Firouzabadi, sekretarz krajowego organu ds. Cyberprzestrzeni, powiedział: "Cieszymy się z bitcoinów, ale musimy mieć przepisy dotyczące bitcoinów i wszelkich innych walut cyfrowych... przestrzeganie zasad jest koniecznością".

Pomimo braku szczegółowych regulacji dotyczących kryptowalut w Iranie, Bitcoin jest wykorzystywany w tym kraju na wielu płaszczyznach. Są to m.in. płatności, handel, wykopywanie, biznes etc.

Jednak sekretarz HCC ostrzegł:

"Mechanizmy kontroli i nadzoru nad dostawami kryptowalut realizowane są we współpracy z bankiem centralnym i podmiotami powiązanymi, ale ludzie muszą być świadomi ryzyka i niebezpieczeństw po stronie popytu".

Firouzabadi wskazał również, że HCC i bank centralny Iranu już współpracowały przy badaniu walut cyfrowych, w związku z niedawnym wzrostem cen i że proces ten będzie kontynuowany.

źródło: coindesk.com