Inwestowanie w akcje - jak wybrać rachunek maklerski?

Na inwestowanie w akcje decyduje się coraz więcej osób, co wynika z faktu, że pozwala ono uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu. Na czym polega? Jak wybrać rachunek maklerski? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Inwestowanie w akcje - jak wybrać rachunek maklerski?

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje, czyli popularna gra na giełdzie polega na zakupie akcji spółek akcyjnych lub komandytowo-akcyjnych w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Inwestor może w tym przypadku przyjąć jedną z dwóch strategi, a mianowicie zdecydować się na spekulację lub inwestowanie długoterminowe. W obu przypadkach korzysta z odmiennych narzędzi, które pozwalają mu podejmować prawidłowe decyzje inwestycyjne. Poza tym w przypadku inwestowania długoterminowego wypłacane mogą być również dywidendy, które powiększają ewentualną stopę zwrotu.

Jak inwestować w akcje?

Z pewnością nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że inwestowanie w akcje jest ogólnodostępne. Do zakupu papierów wartościowych konieczne jest bowiem jedynie posiadanie odpowiedniego rachunku maklerskiego, który otwiera się u brokera. Klikając tutaj dowiesz się więcej możesz zapoznać się z konkretną ofertą brokera, który umożliwia inwestowanie w akcje notowane na ponad 50 światowych giełdach. W tym miejscu warto podkreślić, że możliwości inwestycyjne powinny być jednym z najważniejszych aspektów branych pod uwagę przy wyborze rachunku inwestycyjnego.

Jak wybrać rachunek inwestycyjny?

Wybór rachunku inwestycyjnego powinien uwzględniać nie tylko możliwości oferowane inwestorowi, ale również wiele innych kwestii. Wynika to z faktu, że poszczególne oferty mogą się znacznie różnić, co zostało szczegółowo opisane w artykule przedstawiającym inwestowanie na giełdzie. Na co zatem zwrócić szczególną uwagę? Przede wszystkim na:

- wysokość opłat - broker może pobierać opłaty nie tylko za dokonywanie transakcji zakupu, czy sprzedaży akcji, ale również wypłaty gotówki na konto bankowe, czy nawet dostęp do notowań w czasie rzeczywistym;

- model kontaktu z maklerem - samodzielna obsługa przez Internet, czy osobiste lub telefoniczne zlecanie transakcji;

- różne kanały dostępu - możliwość inwestowania z poziomu komputera oraz aplikacji mobilnej;

- wsparcie techniczne i merytoryczne - jakość obsługi na infolinii, a także godziny jej pracy;

- dostęp do analiz oraz doradztwa inwestycyjnego.

Podsumowując należy stwierdzić, że skuteczność oraz wygoda inwestowania na giełdzie jest w dużej mierze uzależniona od właściwego wyboru rachunku inwestycyjnego. Dokonując go warto kierować się przede wszystkim własnymi potrzebami.

Artykuł partnera