Bermudy ujawniają projekt przepisów o krypto

Władze monetarne Bermudów wydały dokument konsultacyjny w sprawie projektów rozporządzeń dotyczących "wirtualnych przedsiębiorstw walutowych" i ICO. Proponowana ustawa ma na celu stworzenie ram, które zachęcają i wspierają rozwój rodzącej się branży kryptowalut Bermudów.

Bermudy ujawniają projekt przepisów o krypto

Władze monetarne Bermudów wydały dokument konsultacyjny w sprawie projektów rozporządzeń dotyczących "wirtualnych przedsiębiorstw walutowych" i ICO. Proponowana ustawa ma na celu stworzenie ram, które zachęcają i wspierają rozwój rodzącej się branży kryptowalut Bermudów.

Minister bezpieczeństwa narodowego, Wayne Caines, opisał proponowane regulacje jako "przełomowe prawodawstwo dla Bermudów", dodając, że "pojawienie się nowych produktów i usług finansowych stworzonych dzięki wykorzystaniu technologii otworzyło przed przedsiębiorcami i przedsiębiorstwami nowe, ekscytujące możliwości".

W czwartek, Caines przedstawił "strategię fintechową Bermudów ponad 150 głównym partnerom biznesowym". Pan Caines stwierdził, że rząd "uznaje, że istnieje znaczące zainteresowanie wirtualnymi walutami i technologią blockchain", podkreślając pragnienie Bermudów, by "stać się globalnym liderem w przestrzeni fintech".

Sektor krypto należy dopingować

Dokument konsultacyjny definiuje wirtualną walutę jako "cyfrową reprezentację wartości, która może być przedmiotem handlu cyfrowego", dodając, że "taki podmiot nie ma statusu prawnego środka płatniczego w żadnej jurysdykcji", spełnia jednak funkcje "pieniężne tylko za zgodą w społeczności użytkowników wirtualnej waluty".

Podczas gdy w dokumencie zauważono, że "sektor wirtualnej waluty jest zróżnicowany w typach biznesowych", główni uczestnicy są określani jako "emitenci ICO", "dostawcy wirtualnych walut i handlowcy", "dostawcy portfeli depozytowych" i "górnicy wirtualnej waluty".

Proponowane ramy będą wymagać, aby przedsiębiorstwa ułatwiające sprzedaż lub świadczenie usług związanych z kryptowalutami gromadziły i zachowywały kluczowe informacje dotyczące klientów, zauważając, że sektor kryptowalut "przedstawia ogromne ryzyko, które wymaga solidnej regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy / finansowaniu terroryzmu (AML / ATF)".

ICO przedmiotem szczególnej uwagi

Zgodnie z proponowanym prawodawstwem "ICO będą traktowane jako działalność gospodarcza o ograniczonym dostępie, która będzie wymagać zgody ministra finansów". W związku z tym emitenci ICO będą musieli przestrzegać określonych przepisów - ustawy o spółkach i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - oprócz ubiegania się o zgodę ministra finansów". Firmy ubiegające się o zgodę na przeprowadzenie ICO będą zobowiązane do przedstawienia informacji dotyczących:

"Firmy prowadzącej ICO i bazowego składnika cyfrowego oferowanego do sprzedaży; Rozwoju i wdrożenia dowolnego produktu, usługi lub innego projektu związanego z ICO, w tym terminy realizacji; Docelowej kwoty do zebrania za pośrednictwem ICO; Praw, cech, funkcjonalności i możliwości transferu aktywów cyfrowych oferowanych do sprzedaży; Technologii, która ma być używana i potwierdzenia zdolności platformy technicznej do umożliwienia gromadzenia, potwierdzania i przechowywania informacji o tożsamości nabywcy; oraz zgodności i audytu transakcji ICO".

Pan Caines stwierdził: "Będąc jednym z niewielu krajów na świecie, które regulują ICO, uważamy, że proponowane ramy prawne zapewnią pewność prawną przedsiębiorstwom, które chcą prowadzić ICO na Bermudach (…)[...] Objęcie tego nowego świata odpowiedzialną regulacją może doprowadzić do przyciągnięcia nowych firm i inwestycji kapitałowych na Bermudy, dodatkowego dochodu rządowego, nowych możliwości kariery, zatrudnienia i szkoleń dla mieszkańców oraz stworzenia fundamentów dla pomyślnej przyszłości dla naszego następnego pokolenia".

źródło: bitcoin.com