Libra zmienia nazwę na "Diem"

Libra zmienia nazwę na "Diem"

Facebookowa Libra dokonuje rebrandingu, w celu zdystansowania się od oryginalnej wizji silnego powiązania z Facebookiem.

Grupa, składająca się z 27 członków-firm, ogłosiła we wtorek, że zmieni swoją nazwę na Diem (z łac. "dzień"), w ramach przygotowań do potencjalnego wydania jednego, opartego na dolarze stablecoina.

Facebook ogłosił Librę w czerwcu 2019 roku, po roku utajnionych prac i badań nad własną kryptowalutą. W tamtym czasie, projekt przewidywał surogat wspierany różnymi walutami fiducjarnymi, który mógłby być używany jako środek wymiany. Projekt natychmiast wywołał reakcję regulatorów, a światowi przywódcy domagali się wstrzymania prac, aby mieć czas na zrozumienie go, zapewnić pewien poziom nadzoru regulacyjnego i upewnić się, że nie ma zagrożeń dla stabilności finansowej.

Wielu pierwotnych członków Libry odeszło; głównie firmy świadczące usługi finansowe, powołując się na ryzyko regulacyjne, zanim projekt wszedł nawet w życie.

Organ zarządzający Libry, formalnie założony w listopadzie 2019, zacieśnił później zakres projektu, ogłaszając w kwietniu 2020 r., że uruchomi grupę stablecoinów, z których każdy jest zabezpieczony jedną walutą fiducjarną lub aktywem, zamiast jednego tokena zabezpieczonego wieloma.

Stuart Levey (CEO) uważa, że organy regulacyjne zaczynają cieplej patrzeć na projekt, szczególnie z powodu zmian i domniemanego odseparowania od Facebooka (którego nie wymieniono we wtorkowym komunikacie prasowym).

„Myślę, że interesariusze regulacyjni naprawdę z zadowoleniem przyjmują bardziej autonomiczną wersję organizacji. Chcą, aby organizacja była wystarczająco silna, aby mogła podejmować własne decyzje i mieć zespół liderów, który byłby w stanie kierować projektem. Po części z tego powodu zdecydowaliśmy się zmienić nazwę z Libra na Diem.”- powiedział Levey.

Zaktualizowany "whitepaper" ogranicza również rolę Facebooka. Podczas gdy oryginalny dokument opublikowany w czerwcu 2019 r. sześciokrotnie wspominał o Facebooku i stwierdził, że „oczekuje się, że Facebook utrzyma wiodącą rolę do 2019 r.” oraz odnotował utworzenie Novi, w wersji z grudnia 2020 r. napisano tylko: „Podczas gdy zespoły Facebooka odegrały kluczową rolę tworząc organizację i blockchain Libry, nie mają oni żadnych specjalnych praw w organizacji.”

Libra będzie gotowa do wydania swojego pierwszego surogata dolara, Diem'a, gdy tylko nowy podmiot uzyska licencję przez Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA). Financial Times na początku poinformował, że moneta mogłaby pojawić się już w kolejnym tygodniu. Levey odmówił podania ram czasowych, zauważając, że FINMA podejmie decyzję w swoim czasie.

Libra pierwotnie planowała wystartować w pierwszej połowie 2020 r., ale przeszkody regulacyjne spowodowały komplikacje.

Levey powiedział, że kiedy Diem zostanie wprowadzony na rynek, będzie zgodny z międzynarodowymi regulacjami na poziomie protokołu. Powiedział, że oznacza to, że zgodność z przepisami, takimi jak „travel rule” FATF, będzie "wtopiona" z siecią, podobnie jak inne funkcje, takie jak ochrona konsumentów.

„To sprowadza nas z powrotem do pytania, skąd zmiana nazwy. … Jednym z powodów jest to, że myślę, że pierwotna nazwa była powiązana z wcześniejszą iteracją projektu, która doświadczyła trudnego odbioru ze strony organów regulacyjnych na całym świecie, dlatego radykalnie zmieniliśmy tę propozycję ”- powiedział Levey.

Organizacja nadal współpracuje z regulatorami na całym świecie, aby wyjaśnić, jak szeroki może być zasięg każdego tokenu i do jakiej waluty fiducjarnej zostanie przypisana następna moneta. Levey powiedział, że w rozważaniach zostanie uwzględnionych szereg czynników, w tym poziom komfortu regulatorów.

Projekt jest gotowy do uruchomienia na poziomie technicznym, chociaż programiści nadal testują i iterują projekt, powiedział Levey. I chociaż projekt ewoluował od czasu jego ujawnienia, nadal wykorzystuje blockchain.

„Uważamy, że posiadanie blockchaina ma zalety technologiczne i takie związane z zarządzaniem. Pozwala na innowacje i współpracę w przestrzeni open source, co naszym zdaniem dodaje realnego potencjału do całego projektu. Szczerze mówiąc, jedną z rzeczy, którą w nim kocham, jest to, że zostaną opracowane przypadki użycia i innowacje, o których my w Diem, organizacji Libra, nigdy byśmy nie pomyśleli” - Levey.

Międzynarodowe przekazy pieniężne i płatności handlowe to nadal dwa główne przypadki użycia, które bierze pod uwagę projekt.

I chociaż Levey powiedział, że nie odczuwa „szczególnego poczucia pilności” w związku z wypuszczeniem stablecoina zabezpieczonego wieloma walutami, widzi to jako możliwe w odległej przyszłości.

„Chcielibyśmy z czasem wyemitować inne stablecoiny oparte na pojedynczych walutach, wtedy nie wydawalibyśmy stablecoinów wielowalutowych, ale… to jest piękno programowalnych pieniędzy, możesz stworzyć wielowalutowe stablecoiny, jeśli masz jakąś liczbę stablecoinów jednowalutowych”- Levey.