Amerykańskie banki będą mogły korzystać z surogatów walutowych na blockchainie

Amerykańskie banki będą mogły korzystać z surogatów walutowych na blockchainie

Office of the Comptroller of the Currency (OCC) w Waszyngtonie opublikowało wczoraj pismo wyjaśniające uprawnienia banków krajowych i federalnych stowarzyszeń oszczędnościowych do uczestniczenia w niezależnych sieciach weryfikacji węzłów (INVN), używania stablecoinów do przeprowadzania płatności i innych funkcji dopuszczalnych przez banki.

„Podczas gdy rządy innych krajów stworzyły systemy płatności w czasie rzeczywistym, Stany Zjednoczone polegały na naszym sektorze innowacji aby dostarczał technologie płatności w czasie rzeczywistym. Niektóre z tych technologii są budowane i zarządzane przez konsorcja bankowe, a niektóre oparte są na niezależnych sieciach weryfikacji węzłów, takich jak blockchain”- powiedział Brian P. Brooks, spełniający obowiązki rewizora walut. „Grupa Robocza Prezydenta ds. Rynków Finansowych niedawno sformułowała solidny framework do wprowadzenia ery infrastruktury finansowej opartej na stablecoinach, identyfikując poważne ryzyka, jednocześnie umożliwiając zarządzanie nimi w sposób niezależny od technologii. Nasze pismo usuwa wszelką niepewność prawną dotyczącą uprawnień banków do łączenia się z blockchainami jako węzłami walidacyjnymi, a tym samym do przeprowadzania płatności w cyfrowych surogatach walutowych (stablecoins) w imieniu klientów, którzy coraz częściej domagają się szybkości, wydajności, interoperacyjności i niskich kosztów związanych z tymi produktami.”

Pismo stwierdza, że krajowy bank lub federalne stowarzyszenie oszczędnościowe może weryfikować, przechowywać i rejestrować transakcje płatnicze, pełniąc rolę węzła w INVN. Podobnie bank może używać INVN i powiązanych stablecoinów do wykonywania innych – dozwolonych – czynności płatniczych. Wdrażając te technologie, bank musi przestrzegać obowiązującego prawa oraz bezpiecznych, solidnych i uczciwych praktyk bankowych.

Zaangażowanie się federalnego systemu bankowego w INVN może zwiększyć wydajność, skuteczność i stabilność działań płatniczych oraz osiągnąć korzyści płynące z płatności w czasie rzeczywistym, z których korzystają już inne kraje. Na przykład, takie działania mogą być bardziej odporne niż inne sieci płatnicze ze względu na zdecentralizowany charakter INVN, który pozwala stosunkowo dużej liczbie węzłów weryfikować transakcje w zaufany sposób. INVN ogranicza również fałszowanie lub dodawanie niedokładnych informacji do bazy danych, ponieważ informacje są dodawane do sieci dopiero po osiągnięciu konsensusu między węzłami weryfikującymi informacje.

Banki muszą być również świadome potencjalnych zagrożeń podczas prowadzenia działań związanych z INVN, w tym ryzyka operacyjnego, ryzyka braku zgodności i oszustw. Nowe technologie wymagają wystarczającej wiedzy technologicznej, aby banki mogły zarządzać tym ryzykiem w bezpieczny i solidny sposób. Banki mają doświadczenie w zarządzaniu ryzykami, podobnymi do innych działań elektronicznych wyraźnie dozwolonych dla banków, w tym w świadczeniu usług powiernictwa elektronicznego, pełnieniu funkcji urzędu certyfikacji cyfrowej oraz świadczeniu usług przetwarzania danych. Wśród ryzyk związanych z brakiem zgodności banki powinny chronić przed potencjalnymi działaniami w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu poprzez dostosowywanie i rozszerzanie swoich programów zgodności.

Banki powinny opracowywać i wdrażać nowe działania zgodnie z solidnymi praktykami zarządzania ryzykiem, w zgodzie z ich ogólnymi biznesplanami i strategiami.